W trosce o lepsze jutro-jakość życia dzieci w Polsce

Author: Małgorzata Orłowska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 113-127
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.03.07
PDF: kie/117/kie11707.pdf

Asynchronous development of societies generates many social issues. One of them is the juvenileisation of poverty in the whole EU and Poland. This is a dangerous social phenomenon mainly due to the so-called distant effects of poverty. Most often they involve inbalance of socialization in the future social roles, especially the parent and employee. Trauma and suffering experienced by individuals and entire societies are also significant.

REFERENCES:

 • Berghaman, J. (1997). The Resurgence of poverty and the struggle against social exclusion. International Social Security Review, 50 (1), s. 3-21.
 • Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2014). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. Definicja pracy socjalnej. Pobrane z: http://ops.pl/2014/07/nowa-globalna-definicja-pracy-socjalnej/.
 • Hemerijck, A. (2002). The Self-Transformation of the European Social Model(s). W: G. Esping-Andersen (red.), Why We Need a New Welfare State (s. 173-220). Oxford: Oxford University Press.
 • Hetka-Marynowicz, E. (2006). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1. Warszawa: PWN.
 • Kamiński, A. (1965). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.
 • Kawula, S. (koncepcja i red. naukowa) (2001). Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy: podręcznik akademicki dla pedagogów. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Kowalak, S. (1998). Marginalność i marginalizacja społeczna. Warszawa: Elipsa. Kurowski, P. (2015a). Poziom i struktura minimum egzystencji w 2014 r. Warszawa: IPiSS. Kurowski, P. (2015b). Informacja o wysokości minimum socjalnego w marcu 2015 r. Warszawa: IPiSS.
 • Kwaśniewski, J. (red.) (1997). Kontrola społeczna procesów marginalizacji. Warszawa: Wyd. Iterart.
 • Kwieciński, Z. (2002a). Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kwieciński, Z. (2002b). Bezbronni. Odpad szkolny na wsi. Toruń: „Edytor”. W trosce o lepsze jutro-jakość życia dzieci w Polsce 127
 • Kwieciński, Z. (2002c). Wykluczenie. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lister, R. (2007). Bieda. Warszawa: Wyd. Sic!
 • Marynowicz-Hetka, E. (2006) Pedagogika społeczna, t. 1. Warszawa: PWN.
 • Mayes D.G., Beghman J., Salais R. (red.) (2001). Social Exclusion and European Policy, Cheltenham/Northampton: Mass.: Edward Elgar.
 • Orłowska, M., Jaworowska, M., Ciążela, H. (2001). Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce. Analiza zjawiska w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i aksjologicznym. Warszawa: Wyd. APS.
 • Orłowska, M. (2008). Przymus bezczynności. Studium pedagogiczno społeczne czasu wolnego. Warszawa: PWN.
 • Orłowska, M. (2010). Sytuacja dzieci w rodzinach objętych pomocą społeczną w wybranych dzielnicach Warszawy Praga Południe, Praga Północ, Targówek. Warszawa: Wyd. Fundacja Wspólna Droga.
 • Orłowska, M. (2015). Obywatelskość wykluczonych-perspektywa pracy socjalnej. W: E. Bojanowska, M. Kawińska (red.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, t. 1. Warszawa: Wyd. Kontrast.
 • Orłowska, M., Błeszyński, J.J. (2016). Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna, wybrane problemy. Warszawa: PWN.
 • Radlińska, H. (1937). Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń i niepowodzeń szkolnych, Kraków: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne.
 • Radziewicz-Winnicki, A. (2008). Pedagogika społeczna. Warszawa: Wyd. Akademickie i profesjonalne.
 • Szmagalski, J. (1994) Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna: przykład amerykański. Warszawa: Wyd. Uniwersytet Warszawski.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska, A. (red.) (2011). Jakość życia i spójność społeczna 2011 (wstępna analiza wyników badania ankietowego). Warszawa: GUS.
 • Tarkowska, E. (2005). Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia. W: M. Orłowska (red.), Skazani na wykluczenie (s. 16-29). Warszawa: Wyd. APS.
 • Ubóstwo Polaków w latach 2013 i 2014 (2015). Warszawa: GUS.
 • Ubóstwo dzieci (2012). Florencja: UNICEF Innocenti Research Centre.
 • Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza (2013). Florencja: UNICEF Innocenti Research Centre.
 • Wojtyniak, J., Radlińska, H. (1937). Sieroctwo: zasięg i wyrównanie. Łódź: Polski Instytut Służby Społecznej.
 • Veit-Wilson, J. (1998). Settingbadeuency Standards. Bristol: Policy Press.
 • Villa, F. (1997). Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna. Kraków: Wyd. Uniwersytet Jagielloński.

asynchronous development of society juvenileisation of poverty

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart