Kompetencje w późnym życiu. Głos w sprawie edukacji pozaformalnej

Author: Ewa Przybylska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 94-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.06
PDF: kie/115/kie11506.pdf

This article aims to note the importance of non-formal education in the context of lifelong learning, especially in last phase. A secondary analysis of empirical research, conducted in Germany as part of a unique project “Competencies in Later Life” (CiLL), is the starting point for a reflection on the necessity of support of educational processes, enabling the development of qualifications after leaving formal education system. This study allowed to determine the level of competence of literacy, numeracy and problem solving in technology-rich environments of the population aged 66-80 years.The conclusions of the study are clear: in connection with a deficit of the core competencies of older people is needed educational offer. Participation in education can prevent exclusion from social life.

REFERENCES:

 • BMBF (2015). Nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener. Pobrane z www.bmbf.de/de/426.php.
 • Bolzmann, M., Aulbert-Siegelmeyer, A., Rüsseler, J., Warnke, R., Menkhaus, K., Overlander, O. (2015). AlphaPlus. Ein Alphabetisierungsprogramm zur Förderung der Schriftsprachkompetenz Erwachsener. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
 • Friebe, J., Schmidt-Herta, B., Tippelt, R. (red.), (2014). Kompetenzen im höheren Lebensalter. Ergebnisse der Studie „Competencies in Later Life” (CiLL). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
 • Huntemann, H., Reichart, E. (2015). Volkshochschul-Statistik: 53. Folge, Arbeitsjahr 2014. Bonn: DIE.
 • IBE (2014). Umiejętności Polaków-Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC). Warszawa: IBE.
 • IBE, Centrum Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, UW-Wydział Nauk Ekonomicznych (2014). Portret generacji 50+ w Polsce i Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). Warszawa: IBE.
 • Kruse, A. (2006). Altern, Kultur und gesellschaftliche Entwicklung. Report Zeitschriftfür wissenschaftliche Weiterbildungsforschung, 3, s. 9-18.
 • Mania, E., Tröster, M. (2015). Finanzielle Grundbildung. Programme und Angebote planen. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
 • Przybylska, E (2014). Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Rada Ministrów (2013). Załącznik do uchwały z dnia 10 września 2013 roku Nr 160/2013. Perspektywa uczenia się przez całe życie: Pobrane z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/plll_2013_09_10zal_do_uchwaly_rm.pdf.
 • Schmidt-Hertha, B. (2014). Kompetenzerwerb und Lernen im Alter. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.
 • Steuden S. (2012). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Tippelt, R., Schmidt, B. (2009). Demografische Entwicklung und die Bildung Älterer. W: R. Tippelt, B. Schmidt, S. Schnurr, S. Sinner, C. Theisen (red.), Bildung Älterer. Chancen im demografischen Wandel (s. 12-19). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

old age ageing research adult education non-formal education lifelong learning

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart