Strategie rozwoju produktu w sferze kultury na przykładzie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej

Author: Łukasz Wróblewski
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 107-118
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.07
PDF: kie/115/kie11507.pdf

Looking at the marketing strategies applied by institutions selling culture and education, the main problem is not to forget the nature of the selling product. We are obliged to protect the shape and essence of what we sell much more than selling any other kind of product even if the product is totally uncommercial. That’s why numerous, cultural and educational institutions often aren’t able to find their own place on the still changing market. Some of them offer products intended only for a small group of customers, others support new directions and new forms of products that haven’t got their own type of clients definite yet. So there’s appearing new need to reconciltae what’s irreconcilable, extremly different opinions and need of working out the balance between spectators preferences and organizations ambitions. It looks like the developing product strategies of Polish Cultural and Educational Union in the Czech Republic presented in the paper prove that the balance is possible to reach.

REFERENCES:

 • Altkorn, J. (2004). Marketing w turystyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Ansoff, H.I. (1957). Strategies for Diversification. Boston: Harvard Business Review, t. 35.
 • Ilczuk, D. (2012). Ekonomika kultury. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 • Karna, W.J. (2008). Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kotler, P., Scheff, J. (1997). Standing room only: strategies for marketing the performing arts. Boston: Harward Business School Press.
 • Kurowska-Pysz, J., Wróblewski, Ł. (red.), (2015). Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Noga, M. (2014). Kultura a ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Sobocińska, M. (2015). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Styś, A. (1996). Marketing usług. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Varbanova, L. (2015). Zarządzanie strategiczne w kulturze. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Walotek-Ściańska, K. (2015). Teatry publiczne w województwie śląskim a social media. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Wróblewski, Ł. (2012). Strategie marketingowe w instytucjach kultury. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Wróblewski, Ł. (red.), (2014). Zarządzanie w instytucjach kultury. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Wróblewski, Ł. (2016). Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Wrzosek, W. (2004). Strategie marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

culture marketing strategic marketing PZKO product strategy product development

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart