Edutainment jako przestrzeń edukacji nieformalnej. Edukacyjny potencjał programów telewizyjnych w świetle analizy serialu „Głęboka woda” i wypowiedzi jego odbiorców

Author: Joanna Anioł
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 182-198
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.11
PDF: kie/115/kie11511.pdf

Television is now recognized as a key source of knowledge about the social and cultural reality. TV series is one of the genre with special role on this field. It’s norm-creating properties have been spotted already in the 70’s and used to construct the first, based on narrative, edutainment programs. The article is focused on the series about social workers “Into deep water”. This TV show was creating by Ministry of Labor and Social Policy and it’s first example of education series in Poland. The author analyzes pop culture text based on education-entertainment strategy and educational potential of series. The empirical basis for article are written expression and qualitative research interviews. The aim of the research was verification the educational extent of the “Into deep water” and what it is. The main conclusion that results from the analysis is that the show is more PR tool than educational.

REFERENCES:

 • Babbie, E. (2004). Badana społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bałaga, M. (2014). Nowy wspaniały świat i stare problemy. Ekonomia w serialach nowej generacji. W: M. Małgorzata, J. Bucknall-Hołyńska (red.), Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji (s. 159-168). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Bogunia-Borowska, M. (2012). Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego.
 • Cikała, K. (2014). Życie w rytmie serialu. Rola serialu w kształtowaniu świata wartości widzów. W: A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Gatunki, konwergencja, recepcja (s. 47-58). Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Duda, J. (2011). List Sekretarza Stanu Jarosława Dudy do Pracowników Socjalnych dotyczący wyświetlenia w Telewizji Polskiej serialu „Głęboka Woda”, który ma na celu ukazanie społeczeństwu misji zawodu pracownika socjalnego. Pobrane z: http:// www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Aktualnosci/Pomoc%20spoleczna/Gleboka_woda_03.06.11.pdf.
 • Dudkiewiecz, M. (2012). Jak nas widzą, tak nas piszą-wizerunek publiczny pracowników socjalnych. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem (s. 121-139). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Godzic, W. (2004). Telewizja i jej gatunki: po „Wielkim Bracie”. Kraków: Universitas.
 • Godzic, W. (2013). Kuba i inni. Twarze i maski popkultury. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
 • Hopfinger, M. (2010). Literatura i media po 1989 roku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Jakubowski, W. (2001). Telewizja i edukacja, czyli czego możemy nauczyć się z serialu. W: J. Kargul (red.), Dyskursy młodych andragogów, t. 2 (s. 55-65). Zielona Góra: WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 • Jakubowski, W. (2014). Media i kultura popularna jako obszar studiów nad edukacją. Studia Edukacyjne, 30, s. 91-107.
 • Jastrzębski, J. (2011). Ideologia i komunikacja. O edukacji, pedagogice i mediach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kaja, E. (2014). Amerykańskie serialu typu „post soap-opera”-nowa generacja seriali telewizyjnych, lecz nie tylko w telewizji. Kultura i Edukacja, 2 (102), s. 64-82.
 • Kubicka, D. (2007). Społeczno-poznawcza teoria komunikacji masowej Alberta Bandury. W: D. Kubicka, A. Kołodziejczyk (red.), Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania (s. 51-62). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Moyer-Gusé, E. (2008). Toward a Theory of Entertainment Persuasion: Exploring the Persuasive Effects of Entertainment-Education Messages. Communication Theory, 18, s. 407-425, DOI:10.1111/j.1468-2885.2008.00328.x.
 • Ptaszek, G. (2013). Psychologia mediów-historia, obszar badań i perspektywy. W: A. Ogonowska Agnieszka, G. Ptaszek (red.), Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, (s. 13-33). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Rek-Woźniak, M. (2012). Dobroczyńcy, biurokraci, kozły ofiarne? O społecznym konstruowaniu wizerunku pracowników socjalnych w Polsce. Kultura i Społeczeństwo, 1 (55), s. 101-125, DOI: 10.2478/v10276-012-0005-5.
 • Rymsza M. (2012). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem (s. 11-33). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Singhal, A. (2013). Introduction: Fairy tales to digital games: the rising tide of entertainment-education. Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies, 1 (27), s. 1-8.
 • Singhal, A., Rogers, E.M. (2011). Entertainment-Education: A Communication Strategy for Social Change. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Sood, S., Menard, T., Witte, K. (2010). The Theory Behind Entertainment-Education. W: A. Singhal., M.J. Cody, E.M. Rogers, M. Sabido (red.), Entertainment-Education and Social Change. History, Research, and Practice (s. 117-149). New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Szyszka, M. (2012). Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. Pobrane z: http://wpis.irss.pl/wp-content/uploads/2015/03/Ksztaltowanie-wizerunku-instytucji-pomocy-spolecznejw-mediach.pdf.
 • Trawkowska, D. (2010). Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspek tywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną. Roczniki Socjologii Rodziny, XX, s. 185-208.
 • Twardoch, E. (2014). Śmierć i dziewczyna. O nieoczywistej metafizyce zbrodni w serialach inspirowanych Miasteczkiem Twin Peaks. W: M. Małgorzata, J. Bucknall-Hołyńska (red.), Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji (s. 147-158). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593.

welfare TV series edutainment media

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart