Czy można zaprojektować kreatywność pracownika? Refleksje nad relacjami designu i zarządzania

Author: Anita Basińska
Author: Agnieszka Jeran
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 224-233
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.14
PDF: kie/115/kie11514.pdf

Innovation of products is one of the most important factor of competition therefore supporting of creative actions of employers is one of the intentionally introduced changes in the organization. Historical analysis of development of management theories from one hand and projects of organization of work spaces form the other hand show co-evolution of them. That is main changes of management theories join with changes in design. In this paper we try to identify (using projects from web sites and specialist publication) a few trends relating to create work space supporting creativity. One of the important trends is imitation of the solutions implemented by companies that are considered innovative. Therefor you wonder if spatial solutions support changes in management practices or rather replace them. In other words, if in some cases the management is not replaced by the design.

REFERENCES:

 • Akitunde, A. (2014). Open Office Backlash: Seeing Productivity in a Noisy World. Pobrane z: https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/open-office-backlash-seeking-productivity-in-a-noisy-world/ [2016.11.10].
 • Bulska, D. (2016). Praca w biurach przyszłości. Pobrane z: http://www.brief.pl/artykul,3930,praca_w_biurach_przyszlosci.html [2016.11.10].
 • Chan, J., Beckman, S., Lawrence, P.G. (2007). Workplace Design: A New Managerial Imperative. California Review Management, 355, 2/01/07.
 • Dzidowski, A. (2015). Architektura organizacyjna. Pomiędzy strukturą a przestrzenią organizacji. Przegląd Lubuski, 41, część 1.
 • Florida, R. (2003). Cities and the Creative Class, American Sociological Association. Pobrane z: http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/4%20Cities%20and%20the%20Creative%20Class.pdf [2016.11.10].
 • Green, S.C. (2013). Research: Cubicles Are the Absolute Worst. Harvard Business Review, 11. Pobrane z: https://hbr.org/2013/11/research-cubicles-are-the-absolute-worst [2016.11.10].
 • Kampka, F. (2008). Kreatywność w przedsiębiorstwie-pomiędzy jednostką a zespołem. W: K. Krzyżanowska (red.), Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Klein, S. (2009). Czas. Przewodnik użytkownika. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Kuang, C. (2009). Evolution of Office Spaces Reflects Changing Attitudes Toward Work. Wired, 3. Pobrane z: https://www.wired.com/2009/03/pl-design-5/.
 • Lipowska, J. (2013). Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1. Play & Work to katastrofa? 2016, Krytyka Architektury, 1-2.
 • Przygodzki, Z. (2013). Kreatywność i zdolności innowacyjne kapitału ludzkiego, w kontekście warunków kształtowania jakości otoczenia lokalnego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 290. Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M.
 • (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4 (206).
 • Rybczyński, W. (2015). Dom. Krótka historia idei. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Savege, A.E. (2005). Workplace strategy: What it is and why you should care. Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7, No. 3.
 • Stone, Ph.J., Luchetti, R. (1985). Your office is where you are. Harvard Business Review, March-April 1985, Volume 63, Number 2.
 • Wojtaszczyk, K. (2013). (Dys)funkcjonalne rozwiązania w zakresie kształtowania warunków pracy przykład firmy Google. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 288.

Materiał źródłowy:

creativity designing of work space relations between human management and design

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart