De(materializacja) pracy i „wolność” zawodu projektanta

Author: Paulina Rojek-Adamek
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 234-243
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.15
PDF: kie/115/kie11515.pdf

The main object of the article is an attempt to answer the question about the limits of freedom and independence of professional designers. It seems to be important, especially now, when we can observe how creative industries provide to innovative development of society and to competitive advantage. Is it possible to have autonomy being a designer? Referring to B. Bourdieu’s field theory and idea of socially responsible design (Papanek, 2012) it will be shown the context of this profession as a balance of power between the individual actors (designers, client, users, society) in the field of design. Object of the present text is description of the designer’s profession in relation to the subjectively perceived degree of professional independence. The example used to analyze this issue are interviews conducted among British designers from Helen Hamlyn Centre for Design.

REFERENCES:

 • Bochińska, B., Palczewska, I. (2008). Diagnoza stanu wzornictwa. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury. Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego.
 • Bourdieu P., J.-C. Passeron (1987). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Chojnowska, A. (2002). Psychospołeczne konsekwencje przemian pracy we współczesnym kapitalizmie. Niepublikowana praca magisterska. Warszawa: Instytut Socjologii, UW.
 • Durkheim, E. (1999). O podziale pracy społecznej. Warszawa: PWN.
 • Krupiński, J. (2014). Filozofia kultury designu. W kręgu myśli Andrzeja Pawłowskiego. Kraków: Wyd. ASP im. Jana Matejki w Krakowie.
 • Marody, M., Giza-Poleszczuk A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Papanek, V. (2012). Design dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna. Łódź: Recto Verso.
 • Shaughnessy, A. (2012). Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy. Kraków: Karakter.
 • Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M. (red.), (2012). Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej. Kraków: Znak.
 • Tatarkiewicz, W. (1995). Historia filozofii, t. III. Warszawa: PWN.
 • Weber, M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Test. The Helen Hamlyn Centre of Design. Pobrane z: https://www.rca.ac.uk/research-innovation/helen-hamlyn-centre/ [20.09.2016].
 • Modelowy kodeks postępowania zawodowego dla projektantów europejskich. Pobrane z: http://spfp.org.pl/uploads/2012/06/Modelowy_kodeks_postepowania_awodowego_dla_projektantow_europejskich.pdf [20.09.2016].
 • Kongres Kultury Polskiej. Wzornictwo. Raport. Pobrane z: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportWzornictwo/wzornictwo_raport_w.pelna(1).pdf [20.09.2016].

Bourdieu field of design designers occupation independence

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart