The Security of the Visegrad Group Countries in the Light of Interests of the European Union and the Remaining Member States

Author: Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz
Author: Maciej Serowaniec
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 82-94
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.05
PDF: kie/116/kie11605.pdf

The aim of the presented paper is to depict the approach of the European Union and its member states towards security in the countries belonging to the Visegrad Group. For V4 countries it is vital to implement such a policy that would make Western Europe aware of the threat and exert political pressure on the countries of the so-called old Union (in particular on France and Germany) to assume a greater responsibility for security and peace in the world as an international organisation and support all actions designed to establish real and effective common defence policy of the EU. Indeed, state security is presently ensured not only by the armed forces of a given country but also through the assurance of obtaining effective assistance (of different kind) from other states and international organisations guaranteed by international agreements.

REFERENCES:

 • Banaszak, B. (2014). Unia Europejska jako wspólnota wartości, Przegląd Sejmowy, 4, pp. 9-21.
 • Bień-Kacała, A., & Serowaniec, M. (2016). Concept of Security and Its Types. In: A. Bień-Kacała et al. (Eds.), Security in V4 Constitutions and Political Practices (pp. 15-21). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • TVN24 (2017). Węgry chcą ściślejszej współpracy z Rosją. Sankcje bezużyteczne. http://www.tvn24.pl (January 27). Retrieved from: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wegry-chca-scislejszej-wspolpracy-z-rosja-i-lepszych-stosunkow-z-usa,710749.html.
 • Long-term Vision of the Visegrad Countries on Deepening their Defence Cooperation, published on 14 March 2014 in Visegrad. Retrieved from: www.visegradgroup.eu/calendar/2014-03-14-ltv.
 • Malak, K. (2006). Unia Europejska w europejskim kompleksie bezpieczeństwa. In: M. Stolarczyk (Ed.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku (pp. 83-98). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Milczarek, D. (2006). Dylematy polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. In: J.M. Fiszer (Ed.), Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej (pp. 199-220). Warszawa: Dział Wydawnictw ISP pan.
 • Muszyński, M. (2016). Solidarność międzynarodowa: między polityką a prawem, Prawo i Więź, 3(17), pp. 7-21.
 • Serowaniec, M., & Kacała T. (2015). Międzyparlamentarny wymiar współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, 5, pp. 179-191.
 • Szmulik, B. (2012). Zagadnienia ogólne. In: B. Szmulik, & M. Paździor (Eds.), Instytucje bezpieczeństwa narodowego (pp. 1-14). Warszawa: C.H. Beck.
 • Terlikowski, M. (2016). Konsekwencje Brexitu dla UE: polityka bezpieczeństwa po szczycie NATO, Biuletyn PISM, 43, pp. 1-2.
 • Witkowska-Chrzczonowicz, K.M. (2014). Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno-ustrojowe. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa-Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”.
 • Witkowska-Chrzczonowicz, K.M. (2016). Kategoria bezpieczeństwa w prawie i praktyce funkcjonowania UE. In: A. Bień-Kacała et al. (Eds.), Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konstytucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej (pp. 41-57). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Wójtowicz, K. (2016). Polityka zagraniczna Unii Europejskiej a kompetencje państw członkowskich. In: J. Galster, & A. Szczerba-Zawada (Eds.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka (pp. 73-85). Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.

security Visegrád Group European Union state security common defence policy V4 Defence Cooperation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart