Some Problems Connected with Examining Silence and Being Quiet while Interaction Rituals and Everyday Conversations

Author: Aleksandra Nowakowska-Kutra
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 95-105
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.06
PDF: kie/116/kie11606.pdf

Both conversational analysis and examination of interactive rituals concentrate on distinguishing the structure of everyday conversations and language definition of social situations of the social interaction participants. It seems though that the researchers devote too little attention to the development of methods and techniques of research, detailed analysis of the transcription of keeping quiet by the participants of the social interaction. The aim of the article is to focus attention on the problems of treating meaningful silence by researchers as a speech, the tool and means of social actor expression, as important as other parts of speech. Some social contexts and conditions of silence were shown within different situations and worlds. The causes, results and myths of employees silence were presented. Silence was analysed in the context of existing in social worlds orders as a sign of crystallization and formation of statuses and micro social processes with special attention on the role of silence of social actors. The text uses some experience of language researchers, sociologists of language and emotion.

REFERENCES:

 • Achino-Loeb, M. (2005). The Currency of Power. New York: Berghahn Books.
 • Augustyniak, A. (2010). Użyteczność i skuteczność milczenia we wczesnym taoizmie. In: B. Płonka-Syroka, & K. Marchel (Eds.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (pp. 253-261). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Blavatsky, H.P. (1996). Głos ciszy. Warszawa: Wydawnictwo Ethos.
 • Bokszański, Z., Piotrowski, A., & Ziółkowski, M. (1977). Socjologia języka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Buczyńska-Garewicz, H. (2003). Milczenie i mowa filozofii. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Cheneviere, L. (1984). Rozmowy o milczeniu. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 • Collins, R. (2011). Łańcuchy rytuałów interakcyjnych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Curran, D.J., & Renzetti, C.M. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dąmbska, I. (1963). Milczenie jako wyraz i jako wartość, Roczniki Filozoficzne KUL, 11(1), pp. 73-79.
 • Dąmbska, I. (1975). O funkcjach semiotycznych milczenia. In: I. Dąmbska, Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii (pp. 93-04). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Detert, J.R., Burris, E.R., & Harrison, D.A. (2012). Obalanie mitów na temat milczenia pracowników, Harvard Business Review Polska, 3 listopada. Retrieved from: https://www.hbrp.pl/a/obalanie-mitow-na-temat-milczenia-pracownikow/4O6iuFRB
 • Goffman, E. (2000). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Goffman, E. (2008). Zachowanie w miejscach publicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gogolewski, T. (1984). Wstęp. In: L. Cheneviere. Rozmowy o milczeniu. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Handke, K. (2008). Socjologia języka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jacyno, M. (1997). Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierrè a Bourdieu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Jadacki, J.J. (1999). O pojęciu milczenia. In: K. Handke (Ed.), Semantyka milczenia (pp. 7-3). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy IS PAN.
 • Janiec, Z. (2012). Konieczność, rodzaje i chwile milczenia we Mszy św., Anamnesis, (4), pp. 37-46. Retrieved from: http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a39/Anamnesis394aJaniec-Milczenie.pdf
 • Jaworski, A. (1993). The Power of Silence: Social and Pragmatic Perspectives. Newbury Parc: Sage Publications. Jaworski, A. (1997). Silence: Interdisciplinary Perspectives. Berlin: Walter de Gruyter.
 • Kalinowska, M. (1989). Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kenny, C. (2011). The Power of Silence: Silent Communication in Daily Life. London: Karnac Books.
 • Kurzon, D. (1998). Discourse of Silence. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Co. Meighan, R. (993). Socjologia edukacji. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Moczulska, M., & Stankiewicz, J. (2008). Milczenie pracowników a zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, pp. 4-46.
 • Noelle-Neumann, E. (2004). Spirala milczenia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Rancew-Sikora, D. (2007). Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Rokosz, T. (2010). Pojęcie “cisza” i “milczenie” w ujęciu kognitywnym-prolegomena. In: B. Płonka-Syroka, & K. Marchel (Eds.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (pp. 17-32). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Rokoszowa, J. (1999). Język, czas, milczenie. Kraków: Wydawnictwo PAN.
 • Sielepin, A. (2012). Milczenie w liturgii. Anamnesis, (44), pp. 74-8. Retrieved from: http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a43/Anamnesis44-4bSielepin.pdf
 • Szuksztul, R. (2010). Cisza i milczenie w buddyzmie zen. In: B. Płonka-Syroka, & K. Marchel (Eds.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (pp. 75283). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Turner, J.H., & Stets, J.E. (2009). Socjologia emocji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Van Dyne, L.V., Ang, S., & Botero, I.C. (2003). Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs, Journal of Management Studies, 40(6), pp. 359-39. DOI: http://dx.doi.org/0./467-6486.00384
 • Warczok, T. (2011). Konflikt, rytuał, emocje-socjologia Randalla Collinsa. In: R. Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych (pp. ix-xxxiii). (Translated by K. Suwada). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Wilkinson, I. (2008). W stronę socjologicznej konceptualizacji problemu lęku. In: P. Sztompka, & M. Bogunia-Borowska (Eds.), Socjologia codzienności (pp. 856-883). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Wypych, J. (2010). Sztuka milczenia w kulturze chińskiej. In: B. Płonka-Syroka, & K. Marchel (Eds.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (pp. 245-252). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Zerubavel, E. (2006). The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life. New York: Oxford University Press.
 • Żak, K. (2010). Cisza jako fenomen. Refleksje nad buddyjską medytacją zen. In: B. Płonka-Syroka, K. Marchel (Eds.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (pp. 263-274). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

being quiet silence social world interaction rituals everyday conversations

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart