From Legal Awareness of the Contemporary Youth to Legal Culture of the Information Society

Author: Wioleta Danilewicz
Author: Tomasz Prymak
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 131-143
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.09
PDF: kie/116/kie11609.pdf

The need for law education is indispensable in the individual and, as a consequence, social dimension. Its early initiation will “internalize” patterns of behaviour and response which will contribute to conscious functioning in society, and, as a result, building of a society of law. Therefore, one of the goals of the presented text is to indicate the fact that ignorantia iuris nocet. Such a conceptualization is preventive, prophylactic, and inhibitory. First and foremost, the purpose of addressing the issue is to show the need to raise legal awareness that builds legal culture of society, and improves the quality of life. The analysis of the results of the research conducted among schoolchildren aged 15-16 indicates that legal awareness of the young generation differentiates the frequency of behaviours contrary to social and legal standards-the higher legal awareness of young people is, the lower the level of particular problem behaviours in this group is. The paper also outlines recommendations on solutions that can be used to create future prevention programs aimed at building an aware information society and the high legal culture of its members.

REFERENCES:

 • Borucka-Arctowa, M. (1981). Świadomość prawna a planowe zmiany społeczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Chauvin, T., Stawecki, T., & Winczorek, P. (1999). Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck.
 • Faliński, A. (1999). Świadomość społeczna. In: Z. Krawczyk, & W. Morawski (Eds.), Socjologia. Problemy podstawowe (pp. 260-272). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gottfredson, D.C. (1987). An Evaluation of an Organization Development Approach to Reducing School Disorder, Evaluation Review, 11(6), pp. 739-763.
 • Gryniuk, A. (2002). Kultura prawna a świadomość prawna, Państwo i Prawo, 1, pp. 15-31.
 • Hołyst, B. (1998). Świadomość prawna. In: W. Szewczuk (Ed.), Encyklopedia psychologii (pp. 226-331). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Jessor, R. (2001). Problem-Behavior Theory-A Brief Overview. Retrieved from: http://www.colorado.edu/ibs/jessor/pb_theory.html
 • Kacprzak, T. (2016). Świadomość prawna Polaków. Retrieved from: http://www.prawo.akcjasos.pl/content/view/83/9/
 • Kojder, A., Łojko, E., Staśkiewicz, W., & Turska, A. (1990). Elementy socjologii prawa. Wybór tekstów, 3. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kurczewski, J. (2007). Prawem i lewem. Kultura prawna społeczeństwa polskiego po komunizmie, Studia Socjologiczne, 2, pp. 33-60.
 • Łopatka, A. (2000). Prawoznawstwo. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris.
 • Markowska-Gos, E. (2002). Kultura prawna młodzieży studenckiej. Studium socjologiczno-prawne. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Oleszkowicz, A. (1993). Adolescencja. Wybrane aspekty rozwojowe i wychowawcze. Ujęcia teoretyczne i empiryczne weryfikacje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pieniążek, A., & Stefaniuk, M. (2014). Socjologia prawa. Zarys wykładu. Kraków: Wolters Kluwer SA.
 • Pilipiec, S. (2011). Kultura prawna a prawo obywatela do ochrony słusznego interesu, Studia Iuridica Lublinensia, 15, pp. 143-155.
 • Regional Examinations Board-OKE Data. (2014). Secondary School Exam Guide. Retrieved from: http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=613&Itemid=8
 • Russocki, S. (1986). Wokół pojęcia kultury prawnej, Przegląd Humanistyczny, 30(11-12), pp. 15-.
 • Szafarz, R. (1997). Kultura prawna prawa europejskiego na tle traktatów Rady Europy, Studia Prawnicze, 1, pp. 4-15.
 • Szubert, W. (1983). Uwagi o kulturze prawnej. In: A. Kłoskowska (Ed.), Naród-Kultura Osobowość (pp. 569-582). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Woźniakowska-Fajst, D. (2012). Edukacja prawna-możliwości, szanse, bariery. Warszawa: INPRIS.
 • Yates, T.M., Egeland, B., & Sroufe, A. (2003). Rethinking Resilience. A Developmental Process Perspective. In: S.S. Luthar (Ed.), Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of Childhood Adversities (pp. 245-266). Cambridge: Cambridge University Press.

Law legal awareness legal culture information society

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart