Personal Resources as Factors Concerning Adolescent’s Interests. Identity Implications

Author: Karol Konaszewski
Author: Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 156-167
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.11
PDF: kie/116/kie11611.pdf

Interests allow young people to define themselves, encourage the formation of positive elements of their own identity, and give value and importance to their own activities. The issues related to the components of young people’s identities have been a subject of increasing research interest in recent years. As it has been determined, there is a lack of data in Poland regarding the role of educational environments in shaping a positive identity based on the development of young people’s interests. The purpose of the study is to identify the general level of interests among adolescents. Additionally, it is important to determine whether the level of interests is linked to sense of coherence and resilience. The study was carried out on a sample of 635 adolescents of both genders, aged 14-18 years old. The participants were students of lower secondary schools of the Podlaskie Voivodeship. The following research tools were used in the study: Life Orientation Questionnaire (SOC-29), Resilience Scale (SPP-18), and author’s own measurement tool: Level of Interests Measurement Scale. In the sample of adolescents, general sense of coherence and sense of comprehensibility proved to be positively correlated with general level of interests. Regression analysis demonstrated the significance of psychological resilience components and sense of coherence factors that support the development of interests. Preventive and educational work should aim to support the shaping of a positive and creative identity by stimulating the potentials, resources and talents of young people. Young people’s passions and interests should be stimulated and encouraged towards creating a positive identity.

REFERENCES:

 • Antonovsky, A. (1995). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
 • Arnett, J.J. (2000). Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens through the Twenties, American Psychologist, 55(5), pp. 469-480.
 • Arnett, J.J. (2001). Conceptions of the Transition to Adulthood: Perspectives from Adolescence through Midlife, Journal of Adult Development, 8(2), pp. 133-143.
 • Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczne, 2, pp. 7-31.
 • Bauman, Z., & Kunz, T. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Boski, P., Jarymowicz, M., & Malewska-Peyre, H. (1992). Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Bronfenbrenner, U. (1976). The Experimental Ecology of Education, Educational Researcher, 5(9), pp. 5-15.
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA, London: Harvard University Press.
 • Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives, Developmental Psychology, 22(6), pp. 723-742.
 • Catalano, R.F., Berglund, M.L., Ryan, J.A.M., Lonczak, H.S., & Hawkins, J.D. (2004). Positive Youth Development in the United States: Research Findings on Evaluations of Positive Youth Development Programs, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 591, pp. 98-124.
 • Erikson, E.H. (1959). Identity and the Life Cycle: Selected Papers, Psychological Issues, 1, 1-171. Retrieved from: http://psycnet.apa.org/psycinfo/1960-02756-001
 • Erikson, E.H. (1993). Childhood and Society. New York: WW Norton & Company.
 • Erikson, E.H. (1994). Identity: Youth and Crisis. New York: WW Norton & Company.
 • Finkenauer, C., Engels, R.C.M.E., Meeus, W., & Oosterwegel, A. (2002). Self and Identity in Early Adolescence: The Pains and Gains of Knowing Who and What You Are. In: T.M. Brinthaupt, & R.P. Lipka (Eds.), Understanding Early Adolescent Self and Identity: Applications and Interventions (pp. 25-56). New York: State University New York Press.
 • Gałdowa, A. (2000). Tożsamość człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gołębiowski, B. (1977). Dynamika aspiracji: studium przemian świadomości społecznej młodzieży polskiej w latach 1945-1975: wybrane zagadnienia. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Herbart, J.F., & Asmus, W. (1982). Kleinere pädagogische Schriften. 2., unveränd. Aufl. Stuttgart: Klett-Cota.
 • Jarosz, E., & Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie.
 • Jarymowicz, M. (1988). Studia nad spostrzeganiem relacji “ja-inni”: tożsamość, indywiduacja, przynależność. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Jarymowicz, M. (2008). Psychologiczne podstawy podmiotowości: szkice teoretyczne, studia empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kleszcz, M., & Łączyk, M. (2013). Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Konopczyński, M. (2006). Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich: zarys koncepcji twórczej resocjalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński, M. (2009). Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kroger, J. (2000). Identity Development: Adolescence through Adulthood. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.
 • Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar-polska skala SPP-18, Polskie Forum Psychologiczne, 16(1), pp. 7-28.
 • Reber, A.S., & Reber, E.S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Seligman, M.E.P. (2005). Prawdziwe szczęście: psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Warszawa: Media Rodzina.
 • Surzykiewicz, J., & Kulesza, M. (2013). Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych. Warszawa: Difin SA.
 • Szewczuk, W. (1979). Słownik psychologiczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Szewczuk, W. (1998). Encyklopedia psychologii. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 • Tsang, S.K.M., Hui, E.K.P., & Law, B.C.M. (2012). Positive Identity as a Positive Youth Development Construct: A Conceptual Review, The Scientific World Journal, 1, 1-8, DOI:10.1100/2012/529691
 • Wysocka, E. (2013). Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

geopolitical interests interests positive identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart