The Phenomenon of Resilience in the Biography Narratives of the Gdańsk Seniors

Author: Agnieszka Bzymek
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 196-210
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.14
PDF: kie/116/kie11614.pdf

The narratives included in this article were collected within the framework of the project “We Support Senior Citizens in the Local Environment-Culture as an Element of the Identity of the Elderly”, implemented in the Daily Care Home of the Local Support Center in Gdańsk in 2016. They are the result of the author’s personal observations of seniors being in need of telling their past, sharing it, and at the same time sorting it out, and reconciling themselves with the difficult moments in their lives. There is also a need for reflection on one’s past, which gives power and strength to go on in life. In other words, who and/or what makes you want to live and even enjoy life? What is resilience in my life? Remaining impressed by the power of their stories, the stories of people who in the moments of difficulty and pain were able to say: ‘I want to live’, and asking them to reflect on the past, I came to realize what it is that determines the sources to keep the resilience described below and the ability to regenerate.

REFERENCES:

 • Adler, A. (1986). Sens życia. Warszawa: PWN.
 • Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008), Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, Medycyna Wieku Rozwojowego, XII, 2, część I. pp. 587-597.
 • Borucka, A., & Pisarska, A. (2012). Koncepcja resilience-czyli jak można pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. In: Nowe wyzwania w wychowaniu i profilaktyce. Materiały konferencyjne (pp. 82-96). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.
 • Cierpiałkowska, L. (2007). Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowego modelu podatności i odporności na zaburzenia psychiczne, Czasopismo Psychologiczne, 13(1), pp. 7-18.
 • Demetrio, D. (2000). Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Dominicè, P. (2006). Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 • Erikson, E.H. (1972). Adolescence et crise. France: Flammarion.
 • Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Erikson, E.H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Frankl, V.E. (1978). Psychoterapia dla każdego. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Fromm, E. (1999). Niech stanie się człowiek. Warszawa-Wrocław: PWN.
 • Giddens, G. (2002). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: PWN.
 • Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczeństwo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jagielska, G. (2014). Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kwieciński, Z., & Śliwerski, B. (Eds.). (2003). Pedagogika. Warszawa: PWN.
 • Maslow, A.H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Mendel, M. (2007). Społeczeństwo i rytuał. Heterotopia bezdomności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: PWN.
 • Olsson, C.A., Bond, L., Burns, J.M., Vella-Brodrick, D.S., & Sawyer, S.M. (2003). Adolescent Resilience: A Concept Analysis, Journal of Adolescence, 26(1), pp. 1-11.
 • Ogińska-Bulik, N., & Jurczyński, Z. (2011). Prężność u dzieci i młodzieży: charakterystyka i pomiar-Polska skala SPP 18, Polskie Forum Psychologiczne, 16(1), 7-28.
 • Parkes, K.R. (1986). Coping in Stressful Episodes: The Role of Individual Differences, Environmental Factors, and Situational Characteristics, Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), pp. 1277-1292.
 • Rutter, M. (1987). Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms, American Journal of Orthopsychiatry, 57(3), pp. 316-331.
 • Skibińska, E.M. (2006). Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne. Warszawa: Wydawnictwo ITE PIB.
 • Straś-Romanowska, M. (2005). Zmiana pozycji narracyjnej podmiotu jako przejaw jego rozwoju. Analiza biograficzna wybranych postaci literackich. In: E. Chmielnicka-Kuter, & M. Puchalska-Wasyl (Eds.), Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji (pp. 89-108). Lublin: Wydawnictwo KUL.

resilience biography narrative senior individual conditioning social and culture conditioning

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart