Resilience and Early School Age Children’s Needs Satisfied Through Art

Author: Małgorzata Łączyk
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 211-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.02.15
PDF: kie/116/kie11615.pdf

The article is an attempt at describing the relation between resilience and needs. It is based on the assumption that these are two sets of variables vital for harmonious development that resonate with each other in a peculiar manner. Resilience and human needs are both contextually and hereditarily conditioned, but the relation between them seems not necessarily a linear one. In adults, resilience might be a significant medium in the satisfaction of needs and even condition them. In children, however, the relation between these variables is different. A child is born with certain potential determining its level of resilience, but deprivation of their key needs, especially during first years, might simply impair their development or disturb its synchronisation. The main issue discussed in this article is the basis of the relation between resilience and the needs that must be satisfied at school. The article contains observations made while carrying out an experimental project that enables the youngest pupils to access and fulfil their multidimensional needs.

REFERENCES:

 • Adamek, I., & Bałachowicz, J. (2016). Pomiędzy dwiema edukacjami. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Allen, G. (20). Early Intervention: The Next Steps. An Independent Report to HM Government. London: The Cabinet Office.
 • Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? In: A.I. Brzezińska (Ed.), Psychologiczne portrety człowieka (pp. 259-301). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Bauman, Z. (20). 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Eliasz, A. (98). Temperament a system regulacji stymulacji. Warszawa: PWN.
 • Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Francuz, P. (Ed.) (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Geddes, H. (2006). Attachment in the Classroom: The Links Between Children’s Early Experience, Emotional Well-being and Performance in School. London: Worth Publishing.
 • Grzegorzewska, I. (2011). Odporność psychiczna dzieci i młodzieży-wyzwanie dla współczesnej edukacji, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja. Kwartalnik Myśli SpołecznoPedagogicznej, 14(1), pp. 37-51. Retrieved from: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznejr20-t-n_(53)/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r20-t-n_(53)-s37-5/Terazniejszosc_Czlowiek_Edukacja_kwartalnik_mysli_spoleczno_pedagogicznej-r20-t-n_(53)-s37-5.pdf
 • Kawabata, H., & Zeki, S. (2004). Neural Correlates of Beauty, Journal of Neurophysiology, 9(4), pp. 699-705.
 • Kielar-Turska, M. (1992). Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa: WSiP.
 • Kozielecki, J. (1986). A Transgressive Model of Man, New Ideas in Psychology, 4(1), pp. 8905.
 • Kozielecki, J. (2002). Transgresja i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Krasoń, K., & Mazepa-Domagała, B. (2004). Przestrzenie sztuki dziecka. Strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej. Katowice: Oficyna Wydawnicza Librus.
 • Lach-Rosocha, L. (2013). Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Lisowska, E. (2008). Diagnostyka pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 • Markiewicz, P., & Przybysz, P. (2007). Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobraźni. In: P. Francuz (Ed.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (pp. 111-148). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Maslow, A. (990). Motywacja i osobowość. Warszawa: PAX.
 • Opora, R. (2008). Praktyczne implikacje wynikające z badań nad odpornością psychiczną u dzieci i młodzieży, Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, 5, pp. 97-08. Retrieved from: http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia5s97-08.pdf
 • Siegel, D. (202). The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are. New York: Guilford Press. Siek, S. (983). Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Trzebiński, J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. In: J. Trzebiński (Ed.), Narracja jako sposób rozumienia świata (pp. 18-39). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Vartanian, O., & Goel, V. (2004). Neuroanatomical Correlates of Aesthetic Preference for Paintings, NeuroReport, 5(5), pp. 893-897.
 • Zeki, S. (1999). Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain. Oxford: Oxford University Press.

needs resilience early school age children experiment

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart