Games as a Tool in Education. Experiment in Teaching/Learning Competences by Student in the School

Author: Małgorzata Banasiak
Author: Małgorzata Karczmarzyk
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 102-112
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.04.07
PDF: kie/114/kie11407.pdf

The popularity of games, both computer ones and those with a board, does not surprise anyone these days. They are played by both youngest children as well as adults. It may thus be worthwhile to introduce games into academic education as one of educational activities. For thanks to a game, one can better understand a given problem, actively participate in its resolution, but also study material from a given lesson unit. Whether educational games work out as tools in educating students and whether they can be recommended to learners at the primary level of education - it will turn out in the further part of the article. Our intention is to carry out an experiment in which we wish to compare two groups of students, one of which (the experimental group) is using games during their classes, whilst the other one (the control group) is not using such games and acquires material in the traditional form.

REFERENCES:

 • Banchero, S. (2013). Now Teachers Encourage Computer Games in Class. The Wall Street Journal, 8.10.2013.
 • Gawrysiak, M. (2009). Homo zappiens i homo sapiens. O technicznym, ludycznym i intelektualnym dostępie do mediów. In: Edukacja informacyjna. Neomedia w społeczeństwie wiedzy, K. Wenta, E. Perzycka (Eds.). Szczecin: Wyd. PPH ZAPOL.
 • Goban­Klas, T. (2010). Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof. In: Człowiek, media, edukacja. J. Morbitzer (Ed.). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Guz, S. (2002). Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci. Wychowanie w Przedszkolu, 9, 512 - 516.
 • Jacyno, M. (1997). Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Warszawa: IFiS PAN.
 • Karczmarzyk, M. (2013). Analiza wybranych podręczników metodą wizualno­werbalną według Günthera Kressa oraz Theo van Leeuwena. Chowanna, 1. Karczmarzyk, M. (in print). Dziecko w wirtualnej galerii.
 • Koziej, S. (2008). Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. In: Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym, Z. Zbróg (Ed.). Kielce: WP Kielce.
 • Kruszewski, K. (Ed.). (1991). The Art of Teaching. Warszawa: PWN.
 • Pankowska, K. (2011). Fikcja wobec techne i mimesis nowe wymiary myślenia pedagogicznego. In: wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego. E. Rodziewicz, M. Cackowska (Eds.). Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Siemieniecki, B. (1990). The effectiveness of teaching and density structure of the content of television lectures supported interdisciplinary educational games. Kraków: WSP.
 • Siemieniecki, B., Lewowicki, T. (Eds.). (2012). Cyberspace and education. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Siemieniecki, B., Lewowicki, T. (Eds.). (2012). Nowe media w edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szlosek, F. (1995). Introduction to the teaching of vocational subjects. Warszawa.
 • Zaczyński, W. (2003). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: WSiP.

Internet sources:

game teaching methods student

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart