Hybridity of Ukrainian Society in the years 2000 - 2012. Between Political Activity and Political Apathy

Author: Maryana Prokop
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 150-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.04.11
PDF: kie/114/kie11411.pdf

It is difficult to characterize Ukrainian society as fully active or passive, as, on the one hand, public participation and involvement in political life as well as large mobilization in situations where civil interests are violated are clearly visible, and, on the other, we can notice a decrease of political activity as a consequence of these events. The aim of the present work was to analyze and explain the specificity of the functioning of Ukrainian society in the years 2000 – 2012. The study was conducted with the author’s own designed tool based on the concept of ideal types developed by Max Weber. The analysis of political apathy used a dissonant category of political activity and the conclusions were drawn on the basis of whether the legislation of Ukraine promotes an active attitude of society and the extent to which the provisions of the law are reflected in real involvement of Ukrainian citizens in political matters. The results show that participation of Ukrainian society in different forms of political activity does not entail its full realization, while the fact that Ukrainian citizens got involved in public affairs excludes the recognition of Ukrainian society as fully apathetic. Thus, in the case of Ukraine, we are dealing with a hybrid society characterized by political activity with elements of political apathy.

REFERENCES:

 • Breen, R., Holm, A., Karlson, K.B. (2014). Correlations and Nonlinear Probability Models. Sociological Methods & Research, 43 (4), 571 605. Retrieved from: http://smr.sagepub.com/content/43/4/571.
 • Della Porta, D., Keating, M. (2008) (eds.). Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
 • DeLuca, T. (1995). The Two Faces of Political Apathy. Philadelphia: Temple University Press.
 • Korzeniowski, K. (1999). Między rewolucją a normalnością. Rzecz o alienacji politycznej Maryana Prokop 160 na przełomie dekad. In: B. Wojciszke, M. Jarymowicz (eds.), Psychologia rozumienia zjawisk społecznych (pp. 61 78). Warszawa-Łódź: WN PWN.
 • Lubecki, J., Szczegóła, L. (2007). O źródłach apatii politycznej w transformującym się społeczeństwie. In: J. Garlicki (ed.), Społeczne uwarunkowania transformacji systemowej w Polsce (Studia politologiczne 11). Retrieved from: http://biblioteka.oapuw.pl/jacek­lubecki­lech­szczegola­o­zrodlach­apatii­politycznej­w­transformujacym­siespoleczenstwie­studia­politologiczne­vol­11/.
 • Rose, R., Mossawir, H. (1967). Voting and Elections: A Functional Analysis. Political Studies, 15 (2), 173 201.
 • Skarżyńska, K. (2002). Aktywność i bierność polityczna. In: K. Skarżyńska (ed.), Podstawy psychologii politycznej. Warszawa: IP PAN.
 • Skarżyńska, K. (2005). Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szczegóła, L. (2013a). Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. Warszawa: ELIPSA Dom wydawniczy.
 • Szczegóła, L. (2013b). Dysfunkcje dyskursu wokół apatii politycznej w Polsce. Studia socjologiczne, 208, 173 186.
 • Weber, M. (1985). Obiektywność poznania w naukach społecznych. In: A. Chmielecki, S. Czerniak, J. Niżnik, S. Rainko (eds.), Problemy socjologii wiedzy (p. 81 88). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Weber, M. (1995). Szkice z socjologii religii. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Wojtasik, W. (2012). Wybrane uwarunkowania aktywności wyborczej. In: D. Karnowska, J. Nocoń (eds.), Obywatel instytucje władza na przełomie XX i XXI wieku. (p. 109 123). Toruń: Wydawnictwo MADO.
 • Дмитричева, O. (2004). День реформи конституції, “Дзеркало тижня. Україна” 25.04.2004. Retrieved from: http://gazeta.dt.ua/ARCHIVE/den_reformi_konstitutsiyi.html.
 • Закон України Про вибори народних депутатів України (2001) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 51 52, ст. 265). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276614.
 • Закон України Про вибори народних депутатів України (2004) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 27 28, ст. 366). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/166515.
 • Закон України Про вибори народних депутатів України (2011) (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10 11, ст. 73). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/406117.
 • Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням державного фінансування політичних партій в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст. 218). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/134915.
 • Закон України Про всеукраїнський референдум (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 44 45, ст. 634). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/547517.
 • Закон України Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін Hybridity of Ukrainian Society in the years 2000 - 2012 161 до деяких законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 5 6, N 7 8, ст. 78). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/10717/page.
 • Закон України Про об’єднання громадян (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 504). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/246012.
 • Закон України Про політичні партії в Україні (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст. 118). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236514.
 • Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.
 • Політичні партії, Державна реєстраційна служба України. Retrieved from: http://www. drsu.gov.ua/party. Рішення Конституційного Суду України, Справа N 1 28/2008. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v010p71008/ed20120419.
 • Соціологічне опитування: Чи можна про Вас сказати, що Ви є членом політичної партії? Centrum Razumkova. Retrieved from: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=347.
 • Українське суспільство 1992 2012, Стан та динаміка змін. Соціологічний Моніторинг, Членом з якої громадької або політичної організації ви є?, Інститут соціології НАН України Киів 2012. Retrieved from: http://i­soc.com.ua/institute/soc­mon­2012.pdf.
 • Як відбувався всеукраїнський референдум 2000 року, Громадська організація «Інститут політики». Retrieved from: http://polityka.in.ua/info/13.htm.
 • Якименко, Ю. (2002). Громадянська активність в Україні: чи приречені ми мати те, що маємо? Дзеркало тижня. Україна, 25.10.2002. Retrieved from: http://gazeta.dt.ua/POLITICS/gromadyanska_aktivnist_v_ukrayi­ni_chi_prirecheni_mi_mati_te,_scho_maemo.html.

Ukrainian society hybrid society political apathy political participation Political activity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart