The Evolution of Polish National Symbols on the Example of the Flag and Anthem

Author: Sabina Grabowska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 175-186
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.04.13
PDF: kie/114/kie11413.pdf

The theme of this article is the evolution of the Polish flag and the anthem. These symbols were accompanied by Polish people in the most important moments of their lives. They give immigrants a sense of constant ties with their homeland. Knowledge of the history of these national symbols is important to understand the importance and the need for such things as the national flag and the national anthem

REFERENCES:

  • Borucki, M. (2006). Polskie symbole narodowe. Warszawa: Mada.
  • Górecki, D. (2008). Symbole i stolica państwa. In: D. Górecki (ed.), Polskie prawo konstytucyjne (pp. 52 55). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Kijowski, M. (2004). Polski hymn państwowy jako zagadnienie konstytucyjnoprawne. Ius et Administratio, 3, 121 140.
  • Panek, W. (1996). Hymny polskie. Poznań: Grupa Wydawnicza „Słowo”.
  • Rosner, A. (2003). Prawnoustrojowe symbole Rzeczypospolitej szlacheckiej na ziemiach polskich w początkach XIX wieku. Studia Iuridica, 42, 191 203.
  • Russocki, S., Kuczyński, S., Willaume, J. (1978). Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  • Sarnecki, P. (2007). Artykuł 28. In: L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (pp. 1 4), Vol. V. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
  • Znamierowski, A. (2003). Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium. Warszawa: Świat Książki. 27 JoL 1997 No. 78, item 483.

flag anthem Poland national symbol

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart