Emblem of the Polish Republic as Part of the National Culture: The Genesis of the Symbol

Author: Radosław Grabowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 200-209
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.04.15
PDF: kie/114/kie11415.pdf

The theme of this article is the evolution of the Polish national emblem. Without knowledge of the genesis and history of this national symbol, it is difficult to understand the value of education in terms of nationality and the sense of national unity. Appearance, shape, colour evolved due to the political centrifugation in the country, but always and invariably meant Poland as the home of those who lived in the country and emigrated.

REFERENCES:

  • Górecki, D. (2008). Symbole i stolica państwa. In: D. Górecki (ed.), Polskie prawo konstytucyjne (pp. 52 55). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Górecki, D. (2009). Godło RP (art. 28). In: W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (eds.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Grabowski, R. (2008). Klasyfikacja konstytucji z uwagi na tryb ich zmiany. In: R. Grabowski, S. Grabowska (ed.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich (pp. 13-17). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Rosner, A. (2003). Prawnoustrojowe symbole Rzeczypospolitej szlacheckiej na ziemiach polskich w początkach XIX wieku. Studia Iuridica, 42, 191 203.
  • Sarnecki, P. (2007). Artykuł 28. In: L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (pp. 1 4), Vol. V. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

national emblem Poland coat of arms national symbols

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart