Embodied Criticism. Theoretical Foundations of Cognitive Poetics

Author: Kamila Żukowska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 102-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.02.08
PDF: kie/112/kie11208.pdf

The aim of the paper is to discuss the cognitive approach to metaphor launched by Lakoff and Johnson, which turns out to be also the key question to the problem of intersubjective communicability of literary work. Based on this approach, the literature can simply be considered a kind of language using spatial metaphors with additional emotional content.

REFERENCES:

 • Aristotle. (1989). Poetyka [Poetics]. transl. H. Podbielski. Wrocław: Ossolineum.
 • Bachelard, G. (1975). Wyobraźnia poetycka: wybór pism [Poetics of Reverie: Selection of Works]. transl. H. Chudak, A. Tatarkiewicz. Warsaw: PWN.
 • Cassirer, E. (1977). Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. [Essay on Man An Introduction to a Philosophy of Human Culture]. transl. A. Staniewska. Warsaw: Czytelnik.
 • Culpeper, J., Semino E. (eds.). (2002). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Derrida, J. (1978). Difference. transl. J. Skoczylas, [in:] Drogi współczesnej filozofii [Pathways of Modern Philosophy]. Siemek M., J. (ed.). Warsaw: Czytelnik.
 • Dybel, P. (1996). Freuda sen o kulturze [Freud’s Dream about Culture]. Warsaw: Wydawnictwo Instytutu Kultury.
 • Eliade, M. (2009). Traktat o historii religii [Treatise on the History of Religions]. transl. J. Wierusz­Kowalski. Warsaw: Aletheia.
 • Gavins, J., Stern G. (2003). Cognitive Poetics in Practice. London: Routledge.
 • Greszczuk B. (2006). Metafora konceptualna na przykładach z polskiej poezji dwudziestowiecznej [Conceptual Metaphor On Examples from the 20th Century Polish Poetry [in:] Kognitywizm w poetyce i stylistyce, [Cognitivism in Poetics and Stylistics]. Ślósarska J., Habrajska, G. (ed.). Kraków: Universitas.
 • Ingarden, R. (1988). O dziele literackim [The Literary Work of Art], Warsaw: PWN.
 • Jakobson, R. (1960). Poetyka w świetle językoznawstwa [Linguistics and Poetics], transl. K. Pomorska. Pamiętnik Literacki. 2, pp. 431 473.
 • Krzeszowski, T., P. (2006). Czy istnieją niemożliwe metafory? Kilka uwag o ograniczeniach metaforyzacji [Do Impossible Metaphors Exist? A Few Remarks on the Limitations of Metaphor] [in:] Kognitywizm w poetyce i stylistyce, [Cognitivism in Poetics and Stylistics]. Ślósarska, J., Habrajska G. (ed.). Kraków: Universitas.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (2010). Metafory w naszym życiu [Metaphors we Live By]. transl. T.P. Krzeszowski, Warsaw: Aletheia.
 • Lewandowska­Tomaszczyk, B. (2006). Konstruowanie znaczeń i teoria stapiania [Constructing Meanings and the Blending Theory] [in:] Kognitywizm w poetyce i stylistyce, [Cognitivism in Poetics and Stylistics]. Ślósarska, J., Habrajska, G (ed.). Kraków: Universitas.
 • Libura, A. (2006). Przestrzenie mentalne w dyskursie poetyckim [Mental Spaces in a Poetic Discourse] [in:] Kognitywizm w poetyce i stylistyce [Cognitivism in Poetics and Stylistics] Ślósarska, J., Habrajska, G. (ed.). Kraków: Universitas.
 • Łotman, J. (1984). Struktura tekstu artystycznego [Structure of an Artistic Text]. transl. A. Tanalska, Warsaw: PIW.
 • Stockwell, P. (2006). Poetyka kognitywna [Cognitive Poetics], transl. A. Skucińska. Kraków: Universitas.
 • Tabakowska, E. (2001). Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa [Cognitive Rudiments of Language and Linguistics]. Kraków: Universitas.
 • Todorov, T. (2012). Teorie symbolu [Theories of the Symbol]. transl. T. Stróżyński. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

cognitive science literary theory poetics metaphor

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart