Victim and Guardian: A Short Ethical Reconnaissance

Author: Marcin Jaranowski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 145-153
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.02.11
PDF: kie/112/kie11211.pdf

The article Victim and Guardian: A Short Ethical Reconnaissance is a proposal for fundamental rethinking of the phenomenon of care and support in the context of the experience of evil. The author analyses the phenomenon of transitivity of evil, and describes suffering of a guardian as an extension of the harm done to the victim. He notices that the expectation of care occurring in a difficult situation is one of the fundamental claims in social life, and not receiving it is one of the most painful moral experiences. Finally, the author emphasizes the moral value of guardian’s participation in the defeat of the victim. He says that we do not need the notion of triumph over evil to recognize this value.

REFERENCES:

 • Amery, J. (2007). Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, [Beyond Guilt and Atonement] trans. R. Turczyn. Kraków: Wydawnictwo Homini.
 • Derrida, J. (1995). The Gift of Death. trans. D. Wills. Chicago & London: The University of Chicago Press.
 • Jaranowski, M. (2015). Rekonstrukcja zła. Etyczne aspekty opresji w świetle refleksji „ocalonych”. [Reconstruction of Evil] Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Kamińska, A. (2012). Wrażliwość i podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka. [Sensibility and Subjectivity. Theory of Emmanuel Levinas and Janusz Korczak’s Practice] Kraków: Instytut Wydawniczy „MAXIMUM”.
 • Korczak, J. (1996). Jak kochać dziecko [How to Love a Child], [in:] „Dzieła”, [Papers] vol. 7. Warszawa: OWL.
 • Kotarbiński, T. (1976). Medytacje o życiu godziwym. [Meditations on Decent Life] Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Levinas, E. (199). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. [Totality and Infinity: An Essay on Exteriority] trans. M. Kowalska. Warszawa: PWN.
 • Levinas, E. (1994). O Bogu, który nawiedza myśl. [Of God Who Comes to Mind] trans. M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Marcel, G. (1965). Od sprzeciwu do wezwania. [From Objection to Appeal] trans. S. Ławicki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”.
 • Szymborska, W. Pierwsza fotografia Hitlera. [Hitler’s First Photography] poema.pl/ publikacja/16056­pierwsza­fotografia­hitlera
 • Tochman, W. (2008). Jakbyś kamień jadła. [As if You Eat a Stone] Wołowiec: Wydawnictwo „Czarne”.

victim guardian care evil responsibility ethics

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart