Do Holistic Visions of Nature Enhance Ethical Relations between Man and Environment?

Author: Zbigniew Pietrzak
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 154-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.02.12
PDF: kie/112/kie11212.pdf

The visions of the natural world built by man also shape our relationship with respect to the environment. In the present paper I would like to demonstrate how these holistic ideas, like the Gaia Hypothesis, affect ethical relations with nature. Do they enhance the need to treat nature in accordance with ethics, are they ethically neutral, or do they convince us that man has no ethical obligations to the environment whatsoever? “The Gaia Hypothesis” can be ambivalent in this respect, but in the end it leaves no doubt that, even though other species do what man does, Gaia (biosphere) has a limited tolerance for negative effects of human activity. And although we are not able to annihilate the life on the Earth, we are certainly capable of destroying the conditions necessary for our subsistence.

REFERENCES:

 • Bartkowski, T. (1979). Kształtowanie i ochrona środowiska [Shaping and protecting the environment]. Warszawa: PWN.
 • Dorst, J. (1987). Siła życia, [The Force of Life].Ttransl. W. Dłuski. Warszawa: PIW.
 • Eliade, M. (2007). Kowale i alchemicy, [Blacksmiths and Alchemists]. Transl. A. Leder. Warszawa: Aletheia.
 • Eliade, M. (2008). Sacrum a profanum. Transl. B. Baran. Warszawa: Aletheia.
 • Elżanowski, A. (2010). Prawdziwie darwinowska etyka [Truly Darwinian Ethics], [in:] Ewolucja, filozofia, religia [Evolution, philosophy, religion], „LECTIONES & ACROASES PHILOSOPICAE” III. Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne.
 • Hoyle, F. (2003). Matematyka ewolucji [Mathematics of Evolution]. Transl. R. Piotrowski, Warszawa: Megas.
 • Jay­Gould, S. (1991). Niewczesny pogrzeb Darwina [Darwin’s Untimely Burial]. Various transl. Warszawa: PIW.
 • Kołakowski, L. (1994). Obecność mitu [The Presence of the Myth], Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Koyre, A. (1995). Mistycy, spirytualiści, alchemicy niemieccy XVI wieku, [German Mystics, Spiritualists and Alchemists of the 16th Century]. Transl. L. Brogowski. Gdańsk: Słowo/ Obraz.
 • Krebs, C.J. (2011). Ekologia, [Ecology]. Various transl. Warszawa: PWN.
 • Krebs, J.R. Davis, N.B. (2014). Wprowadzenie do ekologii behawioralnej [An Introduction to Behavioural Ecology]. transl. M. Golachowski. Warszawa: PWN.
 • Lovelock, J. (2003). Gaja. Nowe spojrzenie na życie na Ziemi [Gaia. A New Look at Life on Earth]. Transl. M. Ryszkiewicz. Warszawa: Prószyński i S­ka.
 • Piątek, Z. (2008). Ekofilozofia [Ecophilosophy]. Kraków: Wyd. UJ.
 • Popper, K.R. (1997). Mit schematu pojęciowego [The Myth of the Framework]. Transl. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Tyburski, W. (2013). Dyscypliny humanistyczne i ekologia [The Humanities and Ecology]. Toruń: WN UMK.
 • Ward, P. (2010). Hipoteza Medei. Czy życie na Ziemi zmierza do samounicestwienia? [The Medea Hypothesis. Is Life on Earth Ultimately Self­Destructive?]. Transl. M. Betley, Warszawa: Prószyński i S­ka.
 • Whitehead, A.N. (1987). Nauka i świat nowożytny, [Science and the Modern World]. Transl. M. Pieńkowski OP. Kraków: ZNAK.

threat pollution alchemy evolution the Gaia Hypothesis environment/nature ethics

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart