Wielofazowy proces instytucjonalizacji regionu

Author: Jacek Poniedziałek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 11-33
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.01
PDF: kie/111/kie11101.pdf

The aim of the article is to characterized the theory of institutionalization of the region. Its author, Finnish geographer Anssi Paasi, described region as an effect of multiphase process that takes shape of an institutionalization. Such process starts when region has its territorial frame (territorial phase), then symbolic images are created and located in people’s consciousness inside and outside of the region (symbolic phase). In the next phase (called an institutional) symbolic images are transformed into formal institutions (law, strategies, organizations). In that phase regional actors operate in the field of a regional discourse. Region is a sociospatial phenomenon, a place where symbolic and institutional acting between different regional actors takes place. It is a constant process of legitimization specific images of regions, which is used to create a brand of the region and structuring the regional identity of people living in the region. The moment a regional identity and a regional brand is created by regional institutions is defined as a full phase of institutionalisation. Paasi’s theory is an important and interesting proposal, which can enrich the sociological surveys of the region, but it is necessary to supplement it. The process of institutionalization of the region involves all regional actors, Paasi argues that only formal organizations. Additionally, this process is dependent on the internal and external context and on the history of the region. These complements enriches heuristic value of the theory characterised in the article.

REFERENCES:

 • Archer, K., Young, L. (2002). Regionalism and Party Politics in Canada. Oxford: Oxford University Press.
 • Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Kraków: Znak.
 • Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.
 • Bukowski, A. (2009). Władza, terytorium, Tożsamość. Społeczne konstruowanie regionu. W: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (red.), Zarządzanie przestrzenią (s. 73 114). Kraków: UJ.
 • Bukowski, A. (2011). Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji. Kraków: UJ.
 • Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
 • Chojnicki, Z., Czyż, T. (1993). Region i regionalizacja w geografii. W: K. Handke (red.), Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość (s. 13 36). Warszawa: SOW.
 • Chojnicki, Z. (1996). Region w ujęciu geograficzno­systemowym. W: T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej (s. 7 43). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Dickinson, E.R. (2007). City, Region and Regionalism. Chaltenham: Edward Elgar.
 • Fitjar, D.R. (2005). Measuring Regionalism: Content Analysis and the Case of Rogalan in Norway. Regional and Federal Studies, 1 (15), s. 59 73.
 • Fitjar, D.R. (2009). The rise of regionalization: Causes of regional mobilization in Western Europe. London: Routledge.
 • Fitjar, D.R. (2013). Region­building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 1 (95), s. 71 88.
 • Gąsior­Niemiec, A. (2004). Pole, habitus i imago regionis: propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu. Studia Regionalne i Lokalne, 4 (18), s. 13 36.
 • Kania­Jasińska, A. (2006). Neoinstytucjonalizm. W: A. Jasińska­Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne (s. 549 552). Warszawa: Scholar.
 • Keating, M. (1997). The Invention of Regions: Political Restructuring and Territorial Government in Western Europe. Environment and Planning C, 15, s. 383 398.
 • Keating, M. (2003). The New Regionalism in Western Europe. Chaltenham: Edward Elgar.
 • Keating, M. (2004). The Political Economy of Regionalism. W: M. Keating, J. Loughlin (red.), The Political Economy of Regionalism (s. 17 41). London: Routledge.
 • Kubiak, H. (2007). U progu ery postwestfalskiej. Kraków: Universitas.
 • Miazga, M. (2010). Z zagadnień socjologii regionu. Lublin: WSPA.
 • North, C.D. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives, 1 (5), s. 97 112.
 • Paasi, A. (1986). Institutialisation of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the constitution regional identity. Fenni, 164, s. 105 146.
 • Paasi, A. (1991). Deconstructing regions: notes on the scales of spatial life. Environment and Plannig A, 23, s. 239 256.
 • Paasi, A. (1999). The Finnish­Russian border in a World of Deterrittorialisation. Nordregi: Sprinter.
 • Paasi, A. (2000). Territorial identities as social constructs. Hagar International Social Science Review, 1 (2), s. 91 113.
 • Paasi, A. (2001). Europe as a Social Process and Discourse: Considerations of Place, Boundaries and Identity. European Urban and Regional Studies, 8 (1), s. 7 28.
 • Paasi, A. (2002). Place and Region: Regional Worlds and Words. Progress in Human Geography, 26, (6), s. 802 811.
 • Paasi, A. (2003). Region and Place: Regional Identity in Question. Progress in Human Geography, 4 (27), s. 475 485.
 • Paasi, A. (2009). The resurgence of the ‘Region’ and ‘Regional Identity’: theoretical perspectives and empirical observations on regional dynamics in Europe. Review of International Studies, 25, s. 121 146.
 • Paasi, A. (2013). Regional Planning and Mobilization of ‘Regional Identity’: From Bounded Spaces to Relational Complexity. Regional Studies, 47, s. 1206 1219.
 • Poniedziałek, J. (2010). Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach. Studia Regionalne i Lokalne, 4 (42), s. 23 42.
 • Poniedziałek, J. (2011). Postmigracyjne tworzenie tożsamości regionalnej. Toruń: Adam Marszałek.
 • Roth, K. (2007). What’s in a Region. Southeast European Regions. Etnologia Balcanica, 11, s. 17 42.
 • Rykiel, Z. (2011). Teorie regionu społecznego. W: M.S. Szczepański, A. Śliz, R. Geisler, B. Cymbrowski (red.), Socjologia regionu i społeczności lokalnych (s. 67 110). Opole: UO.
 • Samsonowicz, A. (1998). Analiza regionu. Warszawa: PWN.
 • Schijver, F. (2006). Regionalism after Regionalization: Spain, France and the United Kingdom. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Starosta, P. (1999). Tożsamość regionalna w perspektywie socjologicznej. W: A. Matczak (red.), Badania nad tożsamością regionalną (s. 40 53). Łódz-Ciechanów: KODRTK.
 • Tatur, M. (2004). The Making of Regions in Post­Socialist Europe: the Impact of Culture, Economic Structure, and Institutions. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenshaften.
 • Tomaszewski, K. (2007). Regiony w procesie integracji europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Ansii Paasi sociology of region theory of institutionalisation regional identity region

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart