Biblioterapia integralna

Author: Agnieszka Miernik
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 68-78
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.04
PDF: kie/111/kie11104.pdf

The main objective of my dissertation is to introduce the assumptions of the Jungian depth psychology to the bibliotherapeutic process. Bibliotherapy as an interdisciplinary method using psychology and literary studies enriched with the theory of integral psychology formulates a new theoretical perspective and constitutes a proposal of a holistic view of bibliotherapy. The extension of the theoretical basis of bibliotherapy will help to augment the therapeutic effect, activate unawareness (the sphere neglected in school education), and strengthen psyche. Integral bibliotherapy will create conditions to expand the dialogue between the rational side and unaware one, and it will contribute to a positive stimulation of the integration processes. Providing archetypal patterns reflecting the rules of life in culture, and drawing attention to the regulatory role of literary works, will enrich both the intellectual and spiritual side of the development of the participant of the bibliotherapeutic process. Archetypal content present in literary texts studied by the participant according to the bibliotherapeutic procedure will achieve an integral orientation focused on the humanistic dimension of existence.

REFERENCES:

 • Borecka, I. (2001). Biblioterapia teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa: SBP.
 • Borecka, I. (2002). Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Wałbrzych: UNUS.
 • Czernianin, W. (2008). Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław: ATUT.
 • Czernianin, W., Czernianin, H. (2012). Psychologia literatury w świetle biblioterapii. Przegląd Biblioterapeutyczny, 2, s. 5 42.
 • Dudek, Z.W. (2007). Paradygmat nieświadomości a poszukiwanie psychoterapii integralnej. W: K. Węgłowska­Rzepa, D. Fredericksen (red.), Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi (s. 251 276). Warszawa: Eneteia.
 • Dudek, Z.W. (2012). Archetypowa interpretacja literatury. W: E. Fiała, I. Piekarski (red.), Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud Jung Fromm Lacan (s. 115 154). Lublin: KUL.
 • Hillman, J. (1996). Samobójstwo a przemiana psychiczna. Warszawa: KR.
 • Jacobi, J. (1996). Psychologia C.G. Junga. Warszawa: Ewa Korczewska.
 • Jung, C.G. (1981). Archetypy i symbole. Warszawa: Czytelnik.
 • Jung, C.G. (1997).Wspomnienia, sny, myśli. Warszawa: WROTA.
 • Jung, C.G. (2011). Dynamika nieświadomości. Warszawa: KR.
 • Jung, C.G. (2013). Typy psychologiczne. Warszawa: KR.
 • Molicka, M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany zrozumienia świata społecznego i siebie, Poznań: Media Rodzina.
 • Neville, B. (2009). Psyche i edukacja. Emocje, wyobraźnia i nieświadomość w uczeniu się i nauczaniu. Kraków: WAM.
 • Tomasik, E. (1994). Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa: WSPS.
 • Wais, J. (2006). Ścieżki baśni. Warszawa: Eneteia.
 • Wellek, R., Warren, A. (1970). Teoria literatury. Warszawa: PWN.

bibliotherapy identification depth psychology unawareness archetypes catharsis insight symbol individuation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart