Biografia artystyczna i mit (na przykładzie Papuszy J. Kos-Krauze i K. Krauzego)

Author: Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 117-139
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.07
PDF: kie/111/kie11107.pdf

The Subject of the study are cinema biographies of artists. The main point of discussion is the “directed biography”, popular biography, existing in wide reception for example polish movie Papusza directed by Joanna Kos­Krauze and Krzysztof Krauze. In the paper used the method of analysis and comparison of various available sources and documents: scientific biography, interviews, press releases, reports and documentaries; particularly inspiring was the method of Panofsky. The aim of the article is not uncovering the truth biographical reality, but its interpretation in the form of ideas, visions of artists in the eyes of other artists (directors, screenwriters). There are important issues is the mythologizing and demythologization elements in a film about Papusza and also functions work: knowledge, education. Aesthetic values are not the subject of research in itself, but they can’t be overlooked because the analysis of image and analysis of content movie’s reminds analysis of discourse, because of the focus on intertextual relations.

REFERENCES:

 • Bartosz, A. (red.). (2010).O złote pióro Papuszy. Tarnów: Muzeum Okręgowe.
 • Björkenheim, J., Karvinen­Niinikoski, S. (2006). Biografia narracja i rehabilitacja. W: A. Golczyńska­Grondas, Ł. Dunajew­Tarnowska (red.), Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej (s. 63 86). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Dilthey, W. (1982). Pisma estetyczne. Warszawa: PWN.
 • Eco, U. (2008). Sztuka. Kraków: Wydawnictwo M.
 • Golka, M. (2012). Socjologia artysty nowożytnego. Poznań: Wyd. Ars Nova.
 • Golka, M. (1995). Socjologia artysty. Poznań: Wyd. Ars Nova.
 • Golka, M. (2008). Socjologia sztuki. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
 • Gołaszewska, M. (1984). Estetyka i antyestetyka. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Gołaszewska, M. (1972). Kim jest artysta. Warszawa: WSiP.
 • Graff, A. (2013), Papusza nie ma prawdy totalnej. Pobrane z: http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20131127/graff­papusza­nie­ma­prawdy­totalnej.
 • Gwóźdź, A. (2010). Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Hendrykowski, M. (2007). Biografizm jako dążenie kina współczesnego. W: T. Szczepański, S. Kołos (red.). Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów (s. 11 24). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Heinich, N. (2007). Być artystą. Rzecz o przekształceniach statusu malarzy i rzeźbiarzy. Warszawa: Vizja Press&It.
 • Heinich, N. (2010). Socjologia sztuki. Warszawa: Oficyna Naukowa s.c.
 • Jackiewicz, A. (1975). Antropologia filmu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kamińska, K. (1992). Papusza, czyli Wielka tajemnica. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Rolland.
 • Kasperowicz, R., Wolicka, E. (red.). (2005). Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna nowoczesność biografii. Lublin: TN KUL. Biografia artystyczna i mit (na przykładzie Papuszy J. Kos-Krauze i K. Krauzego) 139
 • Kołos, S. (2013). Człowiek i sztuka. Pobrane z: http://www.filmotekaszkolna.pl/uploaded/lessons/broszura/7efdb73a.pdf.
 • Kudelska, D. (2005). Lepsza i gorsza biografia. W: R. Kasperowicz, E. Wolicka (red.). Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna nowoczesność biografii (s. 249 273). Lublin: TN KUL.
 • Kuźniak, A. (2013). Papusza. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Łotman, J. (1983). Semiotyka filmu. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Machowska, M. (2014). Romska poetka Bronisława Wajs­Papusza. Miedzy mitem a biografią. Pobrane z: http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/a8n4r1yqvjm0cj6j40ulaoooyotvoq.pdf.
 • Machowska, M. (2011). Bronisława Wajs­Papusza. Między biografią a legendą. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 • Michałek, B. (1976). Ćwiczenia z anatomii kina. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Michałek, B. (2007). Biografia filmowa dziś. W: T. Szczepański, S. Kołos (red.). Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów (s. 302 305). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nochlin, L. (2007). Dlaczego nie było wielkich artystek? Pobrane z: http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue%20=02&article=07”article=07.
 • Osęka, A. (1987). Mitologie artysty. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Rosicka, A. (2014). Papusza według Joanny i Krzysztofa Krauzów. Pobrane z: http://film.onet.pl/artykuly­i­wywiady/papusza­wedlug­joanny­i­krzysztofa­krauzowopowiesconieistniejacymswiecie/2twhb.
 • Szczepański, T., Kołos, S. (red.). (2007). Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sochaj, A. (2013). Bronisława Wajs­Papusza. Życie i twórczość. Szczecinek: Związek Romów Polskich.
 • Sosnowska, J. (2005). Biografia kobieca. W: R. Kasperowicz, E. Wolicka (red.). Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna nowoczesność biografii. Lublin: TN KUL.
 • Spyrka, K. (2013). Don Vasyl: Jesteśmy zbulwersowani filmem Papusza. Pobrane z: http://blogi.dziennikzachodni.pl/poprostupytam/2013/11/28/don­vasyl­jestesmyzbulwersowani­filmem­papusza­znow­ktos­chce­zarobic­na­kulturze­cyganskiej.
 • Szczepański, J. (1978). Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik.
 • Szczurowski, M. (2007). Film jako źródło przeszłości kulturowej. Spojrzenie historyka. W: G. Pełczyński, R. Vorbrich (red.), Obrazy kultur. Poznań: Wydawnictwo „Biblioteka Telgte”.
 • Wajs­Papusza, B. (1973). Pieśni mówione. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Wajs­Papusza, B. (1956). Pieśni Papuszy. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich.

biography myth art artist­-women Papusza Romany culture

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart