Indeks schematów rówieśników szkolnych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną (IE-PP-R) eksperymentalna wersja kwestionariusza

Author: Paweł Kurtek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 217-229
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.12
PDF: kie/111/kie11112.pdf

The goal of the paper is presentation the index­measure concerning the classmates­schemes of adolescents’ with mild intellectual disabilities (mid). Psychosocial paradigm in rehabilitation inclines to get acquainted with subjective perspective which encourages to compiling instruments matched to cognitive abilities and social experience of the population. The theoretical approach of the tool is: the Theory of Social Schemes by B. Wojciszke (1986). The essence of these schemes is to see others as acting intentionally. As a key of partnerships (with classmates) there were distinguished two dimensions: help bullying and inclusion isolation which are very common presented in objective research perspective on mid. Due to the limited cognitive abilities of this population the research tool are based on Likert­type scale reduced to 4 options of choice. Moreover the items are formulated in easy­language based on real episodes. The psychometric procedure included such steps as: preparing a set of items focusing on these experiences, estimation of the content adequacy (by 6 Competent Judges). Then a group of 103 students (55 female and 48 male) with Special

REFERENCES:

 • Bramston, P., Bostock, J. (1994). Measuring stress in people with intellectual disability: The development of a new scale. Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities, 19, s. 149-157.
 • Brzeziński, J. (2003). Poznanie naukowe poznanie psychologiczne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 335-354). Gdańsk: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Brzeziński, J. (2003). Teoria testów psychologicznych: ABC psychometrii, W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 400-415). Gdańsk: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Child, D. (1990). The essentials of factor analysis, London: Holt, Rinehart and Winston.
 • Chodkowska, M. (2004). Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 • Fabrigar, L., Wegener, D., MacCallum, R., Strahn, E. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4, s. 272-299.
 • Ferguson, G., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna i psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gorsuch, R. (1983). Factor analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Harter, S. (1988). The Self­Perception Profile for Adolescents. Denver: University of Denver.
 • Kościelska, M. (1998). Oblicza upośledzenia. Warszawa: PWN.
 • Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: WAiP.
 • Kozielecki, J. (1986). Psychologiczna teoria samowiedzy. Warszawa: PWN.
 • Kravetz, S., Katz, S., Alfa­Roller, I., Yehoshua, S. (2003). Aspects of a Theory of Mind and Self­Reports of Quality of Life by Persons with Mental Retardation. Journal of Developmental & Physical Disabilities, 15 (2), s. 165-183.
 • Kurtek, P. (2009). Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wobec sytuacji trudnych. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania radzenia sobie. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno­Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 • Larkin, P., Jahoda, A., MacMahon, K. (2013). The Social Information Processing Model as a Framework for Explaining Frequent Aggression in Adults with Mild to moderate Intellectual Disabilities: A Systematic Review of the Evidence. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 26 (5), s. 447-465.
 • Lipińska­Lokś, J. (2003). Psychospołeczna sytuacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w klasach integracyjnych. W: Z. Janiszewska­Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną (s. 249-256). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • MacCallum, R.C., Widaman, K.F., Zhang, S., Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4, s. 84-99.
 • Maruszewski, T. (2005). Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Mikrut, A. (2004). Poczucie bezpieczeństwa a agresywność uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym. Szkoła Specjalna, 4, s. 273-285.
 • Mikrut, A. (2007). Stygmat „Upośledzenie Umysłowe” a ryzyko zostania ofiarą przemocy. Szkoła Specjalna, 3, s. 184-191.
 • Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw­Hill.
 • Olszewski, S. (2005). Postrzeganie przestrzeni życiowej przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście zachowań agresywnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Otrębski, W., Wiącek, G. (2011). Diagnostyka w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością umysłową uzasadnienie teoretyczne dla konstrukcji narzędzi. Przegląd Psychologiczny, 54 (4), s. 401-424.
 • Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Rudek, I. (2005). Tolerancja dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników. Auxilium Socjale. Wsparcie Społeczne, 1, s. 65-76.
 • Schlalock, R., Borthwick­Duffy, S., Buntinx, W., Coulter, D., Craig, E. (2010). Intellectual disability. Definition, classification, and system of support. 11th edition. Washington: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.
 • Schlalock, R., Luckasson, R., Shogren, K. (2007). Perspectives. The Renaming of Mental Retardation: Understanding the Change to the Term Intellectual Disability. Intellectual and Developmental Disabilities, 45 (2), s. 116-124.
 • Stelter, Ż. (2009). Dorastanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Scholar.
 • Sveinbjornsdottir, S., Thorsteinsson, E. (2008). Adolescent coping scales: A critical psychometric review. Scandinavian Journal of Psychology, 49, s. 533-548.
 • Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1989). Using multivariate statistics. New York: HarperCollins.
 • Tulving, E. (1985). How many memory systems are there? American Psychologist, 40, s. 385-398.
 • Willner, P., Brace, N., Phillips, J. (2005). Assessment of anger coping skills in individuals with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 49 (5), s. 329-339.
 • Wojciszke, B. (1986). Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: WDNSK.
 • Wojciszke, B. (2005). Postawy i ich zmiana. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zuckerman, M. (1979). Attribution of success and failure revisited, or: The motivational bias is alive and well in attribution theory. Journal of Personality, 47, s. 245-287.

social experience social scheme factor analysis

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart