Merril D. Smith (red.) , Cultural Encyclopedia of the Breast , Rowman & LiX lefield, Lanham Maryland 2014, ss. 288

Author: Emilia Mazurek
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 247-256
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.01.14
PDF: kie/111/kie11114.pdf

REFERENCES:

 • Jenner, E. (2014). Amazons. W: M.D. Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. 13–14). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Łysak, A. (2014). Barbie Dolls. W: M.D. Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. 25–27). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Smith, M.D. (red). (2014a). Cultural Encyclopedia of the Breast, Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Smith, M.D. (2014b). Introduction. W: M.D.
 • Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. 1–4). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield. Smith, M.D. (2014c). Preface. W: M.D. Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. ix–xi). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Smits Kenney, S. (2014). Breastfeeding. W: M.D. Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. 57–61). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Sulik, G., Zierkiewicz, E. (2014a). Breast Cancer Support Groups. W: M.D. Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. 50–52). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Sulik, G., Zierkiewicz, E. (2014b). Pink Ribbon Campaigns. W: M.D. Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. 187–190). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Team, V. (2014). Breast Milk, Donation/Banking/Selling. W: M.D. Smith (red.), Cultural Encyclopedia of the Breast (s. 66–67). Lanham Maryland: Rowman & Littlefield.
 • Yalom, M. (2012). Historia kobiecych piersi. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 • Zierkiewicz, E., Wechmann, K. (2013). Amazonki – moje życie. Historia ruchu kobiet po leczeniu raka piersi z biografią liderki w tle. Inowrocław: Fundacja Ekspert – Kujawy.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart