Szacunek dla autonomii kobiety ciężarnej a wolność sumienia lekarza. Etyczne konsekwencje odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych przez pracowników służby zdrowia

Author: Justyna Czekajewska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 33-46
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.02
PDF: kie/113/kie11302.pdf

The reason of moral conflict between a pregnant woman and a doctor is incorrect understanding principles of ethics and medical provisions. The erroneous course of reasoning often is leading to the contradiction heading fundamental assumption of medical ethics. According to the right to autonomy the acceptance of individual beliefs of the patient is the same important as the concern for her health, therefore one should treat the expectant mother with the respect respecting the sovereignty for her. In spite of the possibility of expressing the own opinion, the liberty of the subject cannot disturb the conscience of the doctor. Every man irrespective of the performed profession has the right to own beliefs, so the doctor can refuse to carry determined medical benefits out because of reported ethical doubts. In the article I’m going to establish the terms and what type of the benefits to explain are medical compulsory for a health service employee. To the purpose of the presentation of ethical problems of the medical conscience clause I will refer to example of abortion.

REFERENCES:

 • Beauchamp, T.L., Childress, J.F. (1996). Zasady etyki medycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Donum Vitae (1994). Instrukcja o szacunku dla rodzącego się ludzkiego życia i o godności jego przekazywania. Wrocław.
 • Galewicz, W. (red.). (2010). Początki ludzkiego życia. Antologia Bioetyki, tom 2. Kraków: UNIVERSITAS.
 • Galewicz, W. (2012). Jak rozumieć medyczną klauzulę sumienia? Diametros, 34, s. 137-141.
 • Internetowy system aktów prawnych (1993). Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930170078.
 • Internetowy system aktów prawnych (1996). Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970280152.
 • Internetowy system aktów prawnych (2011). Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111741039.
 • Kant, I. (1984). Uzasadnienie metafizyki moralności. Warszawa: PWN.
 • Karczewska, N., Nesterowicz M. (2012). Stosowanie klauzuli sumienia (kwestia prawa a faktu). Pobrane z: http://www.ptb.org.pl/pdf/nesterowicz_karczewska_klauzula_1.pdf.
 • Kipke, K. (2001). Mensch und Person. Der Begriff der Person in der Bioethik und die Frage nach dem Lebensrecht aller Menschen. Berlin: Logos Verlag.
 • Krzyżak, T. (2015). Sumienie jest też dla lekarza. Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1397469,Ruszyl­-proces­-ws­-odwolania­-prof-­Bogdana­-Chazana-­Brakuje-mi­-szpitala­-Chce­wrocic
 • Mill, J.S. (1959). Utylitaryzm. Warszawa: PWN.
 • Noonan, J.T., Jr. (red.). (1970). The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Ordon, M., Pawlikowski, J., Stanisz, P. (red.). (2014). Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Singer, P. (2003) Etyka praktyczna. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Szewczyk, K. (2009). Bioetyka. Medycyna na granicach życia. Warszawa: PWN.
 • Tooley, M. (1989). Abortion and Infanticide. W: R.M. Baird, S.E. Rosenbaum (red.), The Ethics of Abortion (s. 45). New York.
 • Warren, M.A. (1977). On the Moral and Legal Status of Abortion. W: J. Arras, R. Hunt, (red.), Ethical Issues in Modern Medicine (s. 163, 170). California.
 • Wojtyła, K. (2005). Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.

abortion medical conscience clause pregnant woman medical ethics autonomy laws of the doctor patient’s right

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart