Tutoring akademicki-korzyści dla studenta, nauczyciela i uczelni wyższej

Author: Sabina Ratajczak
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 154-171
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.09
PDF: kie/113/kie11309.pdf

Tutoring as a teaching method is associated with the most prestigious European universities. More and more Polish universities decide to implement tutoring recognizing it as a way to create the image of an institution whose objective is to treat students subjectively and care about the quality of education. It is also a great method of improving talents and developing students’ and teachers’ academic potential. On one hand it is a method representing the elite personalized education; however, on the other hand, by means of providing the appropriate organizational conditions, it would also supplement the current educational process, which is typical for the mass education. The article presents the specific nature of the academic tutoring in terms of benefits that it would bring to the university, teachers and students. On the basis of the qualitative data collected during interviews with 15 participating in the program students from four Polish higher educational institutions, the program specificity and elements that, in students’ opinion, influence the program effectiveness were presented. The elements are as follows: relational nature of tutoring, tutor’s personality and classes in the form of individual meetings. Quoted comments indicate the effectiveness of this method, both in the context of students’ ability to be familiarized with the appropriate knowledge but also in the context of developing students’ communicative competence, ability to learn as well as increasing their motivation for learning. For teachers, tutoring is an opportunity to develop their didactic competence, to get rid of the academic routine, a chance to teach on the basis of constructing a good relationship with a student. For the university, tutoring is an opportunity to improve the quality of education and to implement methods of personalized education, which is associated with elite education and the best foreign universities.

REFERENCES:

 • Brzezińska, A.I., Rycielska, L. (2009). Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. W: P. Czekierda, M. Budzynski, J. Traczynski, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (s. 19-30). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • Brzezińska, A.I., Appelt, K. (2013). Tutoring nauczycielski tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. Pobrane z: http://www.psychologia.amu.edu.pl/wp/wp-uploads/2013FORUM-O%C5%9AWIATOWE-Tutoring-i-aspekty-etyczne.pdf.
 • Czayka-Chełmińska, K. (2007a). Metoda tutoringu. W: B. Kaczarawska (red.), Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów (s. 38-43), Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Pobrane z: http://tutoring.edu.pl/polecamy,page,3.
 • Czayka-Chełmińska, K. (2007b). Tutoring jako relacja. W: B. Kaczarawska (red.), Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów (s. 44-48), Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Pobrane z: http://www.szkola-liderow.pl/wp-content/uploads/2016/03/Tutoring.-W-poszukiwaniu-metody-kształcenia-liderów.pdf.
 • Czekierda, P. (2009). Co możemy zyskać w perspektywie społecznej wprowadzając tutoring do szkoły? W: P. Czekierda, M. Budzyńska i in. (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacji (s. 15-18). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • Czekierda, P. (2015). Czym jest tutoring? W: P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (s. 15). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kaczmarek, M. (2013). Tutoring, coaching, mentoring w pracy akademickiej. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 2013, Oeconomica 303 (72), s. 73-82.
 • Karpińska-Musiał, B. (2012). Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń-Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2/40, s. 55-70. Pobrane z: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3289/3298.
 • Karpińska-Musiał, B. (2015). Tutoring akademicki pomiędzy epistemą a doxą. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego. W: P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Tutoring. Teoria. Praktyka. Studia przypadków (s. 123-139). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 • Mayr-Harting, H. (2006). The Oxford Tutorial. Convocation Curriculum delivered. Lawrence University, Appleton, Wisconsin.
 • Palfreyman, D. (2008). Edukacja wyższa; edukacja liberalna; krytyczne myślenie; dyskurs akademicki, Tutoring Oksfordzki: Dziękuję, nauczył mnie Pan myśleć. OxCHEPS.
 • Szala, M. (2015). Praca tutorska i proces stawania się tutorem. W: P. Czekierda, B. Fingas, M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (s. 62-88). Warszawa: Wolters Kluwer. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 253 poz. 1520).
 • Witkowska-Tomaszewska, A. (2011). Czym jest tutoring? W: A. Witkowska-Tomaszewska (red.), Tutoring metoda zarządzania talentami. Z praktyki tutoringu akademickiego (s. 13-19). Warszawa: Wyższa szkoła pedagogiczna TWP w Warszawie. Pobrano z: https://www.wspkorczak.eu/images/biblioteka/tutoringi.pdf.

tutoring personalized education teaching methods quality of education didactics elite education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart