Dyskryminacja, akceptacja i niewidzialność nauczycielek nieheteronormatywnych na przykładzie wypowiedzi nauczycielek pracujących w kilku polskich szkołach

Author: Marcela Kościańczuk
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 172-191
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.10
PDF: kie/113/kie11310.pdf

The article is an analyze of non-heteronormative female teachers experience of their work place. It shows both their personal experience of exclusion (or inclusion) and understanding of that experience. Results are based on qualitative research (life-history interviews) with 8 teachers, analyze of internet phorum and also comparison with other European and American data. There are not a lot of research about such topic, not just in Poland but also in other countries, most of the European articles on this topic is based on qualitative research with few teachers. Results of such research should be presented and also should be an inspiration to other wider analyzes. Results of the research show that the majority of responders has never came out in their work place. They were afraid of discrimination and homophobia. The fear which was the reason of keeping in secret the information about sexual orientation was presented mainly among the teachers who were working in villages and small towns. Just on of my responders hasn’t ever heard any homophobic jokes or comments in her workplace. A lot of teachers indicated that ‘being in the closet’ is not comfortable for them because they have to hide a lot of information connected with their daily life and it separates them from the group of collegues. Most of them have founf one or two collegues and told them about their secret. Most of nonheteronormative teachers have good relations with pupils and these teachers connect their open attitude toward pupils problems with their personal experience of exclusion.

REFERENCES:

 • de Certeau, M. (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Chińcz, M. (2006). Lesbijki w życiu społeczno-politycznym. Płock: Fundacja Lorga.
 • Hardie, A. (2012). Lesbian teacher and students: issues and dilemmas of being ‘out’in primary school. Sex education, 3, s. 273-282.
 • Juul, T. (1996). Joining gay and lesbian teacher organization, a study of members and non-members. American Educational Research Organization, April.
 • Klaus, W., Winiarska, A. (2011). Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe. Studia BAS, 2 (26), s. 9-40.
 • Kochanowski, J. (2007). Poza horyzont heteronormatywności. Ruchy społeczne gejów i lesbijek. Societas/Communitas, 2, s. 133-156.
 • Konarzewska, M. (2010). Jestem nauczycielką i jestem lesbijką. Gazeta Wyborcza. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,76842,8034607,Jestem_nauczycielka_i_jestem_lesbijka.html.
 • Kotowska, M. (red.), (2011). Rzeczywistość osób homoi biseksualnych w Polsce: geje i lesbijki w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Lambda.
 • Lizurej, M. (2004). Lesbijki? Przecież nas nie ma. W: B. Warkocki, Z. Sypniewski (red.), Homofobia po polsku (s. 165-184). Warszawa: Sic!
 • Marciniak, J. (2011). Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Zasady przeciwdziałania. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Maruszewski, S., Molisiak A., Pruss, A. (red.), (2003). Przełamać milczenie: łamanie praw człowieka ze względu na orientację seksualną. Gdańsk: Amnesty International Polska.
 • Mizielińska, J. (2006). Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków: Universitas. Mizielińska, J., Abramowicz M., Stasińska A., http://rodzinyzwyboru.pl/wp-content/uploads/2014/10/Raport_Rodziny-z-wyboru-w-Polsce.-%C5%BBycie-rodzinneos%C3%B3b-nieheteroseksualnych.pdf.
 • Moreau, M.P. (red.), (2014). Inequalities in teacher profession. A Global perspective. York: Palgrave Macmillan.
 • Nickeson, S. (1980). A comparison of gay and heterosexual teachers on professional and personal dimensions. Dissertation presented to the graduated council of the University of Florida. University of Florida (dysertacja niepublikowana).
 • Radziszewska, E. (2010). Misja Elżbieta. Gość Niedzielny. Pobrane z: http://gosc.pl/doc/809338.Misja-Elzbieta.
 • Rudoe, N. (2010). Lesbian teachers’, identity, power and public/private boundary. Sex Education, 1, s. 23-36.
 • Sparkes, A.C. (1994). Self, silence and invisibility as a beginning a teacher: a self history of lesbian experience. British Journal of Sociology and Education, 1 (15), s. 93-118.
 • Warkocki, B. (2013). Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

homophobia school system female non-heteronormative teachers coming out at school

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart