Studenci pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i ich orientacje edukacyjne. Prezentacja wyników badań własnych

Author: Błażej Przybylski
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 192-209
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.11
PDF: kie/113/kie11311.pdf

The following article comprises the description of methodology and the presentation of the results of individual research. The aim of the realised project was recognising and characterising the educational orientations of pedagogy students. The author used the Polish adapted version of W.F. O’Neill’s questionnaire on ideological orientations to survey the educational orientations of students. The questionnaire estimates six detailed educational ideologies. This article presents the results of a survey concluded on a group of 506 students of the Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Among students the choice of liberal educational ideology is predominant. The number of followers of radical right-wing educational ideologies is marginal.

REFERENCES:

 • Centrum Badania Opinii Społecznej. (2015). Komunikat z badań Nr 135. Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989-2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych. Warszawa: CBOS.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej (2014). Młodzież 2013. Warszawa: CBOS.
 • Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2016). Diagnoza Społeczna 2015. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Gańczarczyk, A. (1994). Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kwieciński, Z. (2000). Tropy ślady próby. Szkice z pedagogii pogranicza. Poznań -Olecko: Wydawnictwo „Edytor”.
 • Kwieciński, Z. (2012). Pedagogie postu: preteksty, konteksty, podteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Malewski, M. (2013). „Dorosłość” kłopotliwa kategoria andragogiki. Teraźniejszość człowiek edukacja, 3 (63), s. 23-40.
 • Niezgoda, M. (2014). Młodzież. Kłopotliwa kategoria socjologiczna. Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 1, s. 13-34.
 • O’Neill, W.F. (1981). Educational Ideologies. Contemporary Expressions of Educational Philosophy. Santa Monica: Goodyear Publishing Company.
 • Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Yerli, A.H. (2008). Investigation differences in educational ideologies of school leaders in Mersin in relation to gender, academic degree and in-service training. Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=3DEDB5C01E31763A91EAF8FD833C5142?doi=10.1.1.633.5843&rep=rep1&type=pdf.

educational orientations ideologies students liberalism conservatism

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart