Badanie ankietowe jako element ewaluacji jakości kształcenia na uczelniach wyższych

Author: Marek Jeziński
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 213-227
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.12
PDF: kie/113/kie11312.pdf

The paper concerns on advantages and disadvantages of survey researches used as tools in the process of evaluation of education quality in contemporary Poland. Education quality is usually surveyed by using questionnaires accessible in electronic internet form as a part of the USOS system. It is implied that survey, as a research method, is an effective means applicable to measure opinions, attitudes and expectations of the students. Moreover, the internet form of survey takes the most of advantages of the traditional forms of research, which makes it an efficient tool in the process of evaluation in the higher education. This way of research prevail at Polish universities.

REFERENCES:

 • Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Denzin, N. (1970). The Research Act. Chicago: Aldine Pub. Co.
 • Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: PWN.
 • Kozinets, R. (2012). Netnografia. Badania etnograficzne online. Warszawa: PWN.
 • Lutyńska, K. (1993). Surveye w Polsce. Warszawa: IFiS PAN.
 • Lutyńska, K. (2000). Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: PWN.
 • Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Schuman, H. (2013). Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych. Warszawa: PWN. Sobieszek, K., Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych rozważania teoretyczne. W: Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń i in. (red.), Re: internet społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje (s. 365 394). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.
 • Sułek, A. (1990). W terenie, w archiwum, w laboratorium. Warszawa: Inst. Socjologii UW.
 • Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Scholar.
 • Szpunar, M. (2008). Jak zwiększać odsetek wypełnień w badaniu internetowym fakty i mity na temat kwestionariuszy on-line. Studia Medioznawcze, 1, s. 42 54.
 • Szreder, M. (2010). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.
 • Sztumski, J. (1995). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Zając, J.M. (2006). Nieważne jak pytasz: cechy zaproszenia a skłonność do udziału w ankiecie internetowej. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku (s. 167 178). Elbląg: Wydawnictwo PWSZ.
 • Zając, J.M., Batorski, D. (2007). Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby. Psychologia Społeczna, 3 4 (5), s. 234 247.

quality of education survey research higher education USOS system

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart