Finansuj lub giń. Ludzie nauki, prestiżowe publikacje a system finansowania B+R w Polsce

Author: Agnieszka Jeran
Author: Joanna Piechowiak-Lamparska
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 228-241
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.13
PDF: kie/113/kie11313.pdf

The aim of this article is to present the possible relationship between the level of financing of R+D, the R+D personnel rate (particularly in the higher education sector) and the presence of Polish academic research in the world demonstrated by prestigious publications indexed in the Web of Science (WoS). The research findings concern the analysis of changes in time and show a clear, strong and positive correlation between the level of financing of research and development activity and the number of publications listed in the WoS. The received result indicates with a wellfitting regression model that there is a direct relationship between the expenditure on research and the presence of Polish scholars in the international science.

REFERENCES:

 • Academic Ranking of World Universities. Academic Ranking of World Universities methodology. Pobrane z: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2016.html.
 • Borowicz, R. (2000). Jeszcze o polskich uniwersytetach. Głos Uczelni, 11. Pobrane z: http://glos.umk.pl/2000/11/uni.html.
 • Brada, J.C., Bienkowski, W., Kuboniwa, M. (red.). (2015). International Perspectives on Financing Higher Education. Springer.
 • Dobbins, M. (2011). Higher Education Policies in Central and Eastern Europe: Convergence Towards a Common Model? New York: Palgrave Macmillan.
 • GUS. (2015a). Nauka i technika w 2014 r. Szczecin.
 • GUS. (2015b). Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa.
 • Kaiser, F., Maassen, P., Meek, L., van Vught, F., de Weert, E., Goedegebuure, L. (red.). (2014). Higher education policy: An international comparative perspective. Elsevier.
 • Keszei, E., Hausz, F., Fonyó, A., Kardon, B. (2015). Financing Research Universities in Post-communist EHEA Countries. W: E. Keszei i in. (red.), The European Higher Education Area (s. 169 184). Springer International Publishing.
 • Kwiek, M. (2016). Changing Public-Private Dynamics in Polish Higher Education. International Higher Education, 86, s. 18 20.
 • Phillips, C.R., Olson, J.E. (2015). Cost of Education: To what extent are the final cost objectives of universities subsidized? Review of Business, 36 (1), s. 113 129. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.
 • Śleszyński, P. (2013). Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. Przegląd Geograficzny, 85 (4), s. 599 627.
 • Tilak, J. (2015). Global trends in funding higher education. International Higher Education, 42, s. 5 6.
 • Todorovsky, D. (1997). On the working time budget of the university teacher. Scientometrics, 40 (1), s. 13 21.
 • Wilkin, J. (2009). Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. W: R.Z. Morawski (oprac.). Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy (s. 79 131). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Polish academic research higher education science policy research evaluation Web of Science publishing policy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart