Metodyka badań nad autorytetem – ujęcie interdyscyplinarne

Author: Paulina Markiewicz
Year of publication: 2016
Source: Show
Pages: 292-305
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.18
PDF: kie/113/kie11318.pdf

REFERENCES:

 • Babbie, E. (2005). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 • Bauman, Z. (1996). Socjologia. Warszawa: Zysk i Ska.
 • Blalock, H.M. (1977). Statystyka dla socjologów. Warszawa: PWN.
 • Karwatowska, M. (2012). Autorytety w opiniach młodzieży. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej.
 • Mayntz, R., Holm, K., Hubner, P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN.
 • Mikołejko, A. (1991). Poza autorytetem? Społeczeństwo polskie w sytuacji anomii. Warszawa: KeyTex.
 • Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Rewera, M. (2008). Autorytety w świadomości młodzieży licealnej: Studium porównawcze na podstawie badań uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomanium w Sandomierzu i I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • Sowińska, H. (2006). Autorytety i wzorce współczesnej młodzieży. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 2, s. 21 – 27.
 • ŚwidaZiemba, H. (2005). Młodzi w nowym świecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Wagner, I. (2005). Stałość czy zmienność autorytetów: pedagogicznospołeczne studium funkcjonowania autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Witkowski, L. (2011). Historie autorytetu wobec kultury i edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej: (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii). Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Wysocka, E. (2009). Młodzież a autorytety: Analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje. Funkcjonowanie autorytetów w życiu codziennym młodzieży szkół średnich a religijność. W: J. Sieradzan (red.), Mit autorytetu, autorytet mitu (s. 285 – 322). Białystok: UwB.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart