„Pokot” Agnieszki Holland i Olgi Tokarczuk - o tym, jak przekład intermedialny wpływa na konstrukt mentalny u odbiorcy

Author: Aleksandra Siemieniuk
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9947-7161
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 152-162
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.11
PDF: kie/125/kie12511.pdf

Narracja nie jest zjawiskiem wyłącznie językowym, lecz fenomenem o naturze kognitywnej aktywizującym się za sprawą odszyfrowania treści komunikatu. Owa aktywizacja warunkuje powstanie u czytelnika konstruktu mentalnego rozpatrywanego jako skrypt narracji. Zależnie od medium, w jakim następuje realizacja opowieści, odbiorca w odmienny sposób wytwarza skrypt, nawet jeżeli opowieść oparta jest na podobnym rdzeniu fabularnym. Problem ten ma szerokie zaplecze teoretyczne, jednak dotychczas żaden z badaczy nie pokusił się o przeanalizowanie na wybranym przykładzie, jak przekład intermedialny wpływa na wytworzenie konstruktu mentalnego. W niniejszym artykule zostaje podjęta próba uzupełnienia tej luki. Analiza, wykorzystująca ustalenia narratologii transmedialnej oraz komparatystyki mediów, zostanie przeprowadzona oparciu o film „Pokot” Agnieszki Holland i jego literacki pierwowzór - „Prowadź swój pług przez kości umarłych” Olgi Tokarczuk.

The narration is a phenomonenon not only in a linguistic field, but also cognitive one which is activates when receiver descriptes the message. The activisation has an influence on receiver’s mental costruct which is a script of narration. Depending on medium in which the story is realized the receiver in different way creates the script, even when the story has the same story’s core. This problem has a widen theoretical background, but still none of researches has analized how intermedial translation influcences on creating the mental construct. In the article I will try to fill this gap. The analize, using arrangements known from transmedial narratology and media comparating studies, will be conduct basing on a film „Pokot” filmed by Agnieszka Holland and its literary prototype - „Prowadź swój pług przez kości umarłych” written by Olga Tokarczuk.

REFERENCES:

  • Helman, A. (1998). Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury. Poznań: Ars Nova.
  • Jankowska, M. (2009). Rozpaczliwie poszukując happy endu. W: H. Kubicka, O. Taranek (red.), Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia (s. 350-363). Wrocław: Wydawnictwo Sutoris.
  • McFarlane, B. (1974). Adaptacje filmowe utworów literackich. Warszawa: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
  • Ryan, M.L. (2004). Narrative across Media. London: University of Nebraska Press.
  • Szczęsna, E. (2004). Tożsamość hybrydyczna. ER(R)GO. Teoria-Literatura-Kultura 2 (9), 9-18.
  • Wysłouch, S. (1994). Literatura a sztuki wizualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

translation intermedial adaptation medium mental construct transmedial narratology przekład intermedialnym adaptacja konstrukt mentalny narratologia transmedialna

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart