Karolina Wierel, Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019, ss.45

Author: Katarzyna Citko
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 271-278
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.18
PDF: kie/125/kie12518.pdf

REFERENCES:

  • Benedykt XVI (2010). Posynodalna Adhortacja apostolska Verbum Domini. O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Poznań: Pallotinum.
  • Chat, E. (2008). Logos - Słowo Odwiecznym Bogiem w Trójcy Świętej. Kieleckie Studia Teologiczne, 7, s. 7-25.
  • Curtius, E.R. (2005). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. A. Borowski, wyd. II poprawione. Kraków: Universitas.
  • Daniélou, J. (2002). Teologia judeochrześcijańska: historia doktryny chrześcijańskiej przed Soborem Nicejskim. Tłum. S. Basista. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  • Harris, R. (2014). Racjonalność a umysł piśmienny. Tłum. M. Rakoczy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Heschel, A.J. (2014). Prorocy. Tłum. A. Gorzkowski. Kraków: Esprit.
  • Katechizm Kościoła Katolickiego (2012). Praca zbiorowa, wyd. II. Poznań: Pallottinum.
  • Salij, J. (2011). Chrześcijaństwo religią Księgi? W Drodze, 4 (452). Pobrano z: http://www.miesiecznik.wdrodze.pl/index.php?mod=archiwumtekst&id=11099#.XRvI9f4wjIW.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart