Piotr Pieńkowski, Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, ss. 21

Author: Marcin Płoski
Institution: Filozofii i Socjologii
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7199-495X
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 279-285
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.19
PDF: kie/125/kie12519.pdf

REFERENCES:

 • Dybczyńska, B. (1999). Polskie partie polityczne i ugrupowania polityczne a kwestia bezpieczeństwa narodowego. W: T. Leczykiewicz, Z. Zagórski (red.), Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego (s. 157-169). Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki.
 • Lewandowski, A. (2013). Międzynarodowe bezpieczeństwo Polski w myśli politycznej głównych nurtów polskiej prawicy obecnych w Akcji Wyborczej Solidarność. Historia i Polityka, 9(16), s. 29-43.
 • Pieńkowski, P. (2014). Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjologiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Płoski, M. (2005). Problematyka bezpieczeństwa narodowego w programach głównych partii politycznych. W: J. Maciejewski, O. Nowaczyk (red.), Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne (s. 65-70). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Słodkowska, I. (2002). Wybory 2001: partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2005). Eurowybory 2004: Kandydaci i programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2006). Wybory 2005: partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2007). Wybory prezydenckie 2005: programy kandydatów. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2010). Eurowybory 2009: Kandydaci i programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2011). Wybory 2007: partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Słodkowska, I., Dołbakowska, M. (2013). Wybory 2011: partie i ich programy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Surmaczyński, M. (2002). Warszataty metodologiczne doktorantów socjologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum - Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Surmaczyński, M. (2012). Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart