Polished Floor: Female Identity and Resistance Strategies. Autoethnography

Author: Ewa Kępa
Institution: University of Bialystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1836-3083
Year of publication: 2019
Source: Show
Pages: 162-179
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.04.11
PDF: kie/126/kie12611.pdf

The article presents the process of constructing female identity with the reference to the traditional model of womanhood. The arguments presented refer to the changes in the division of housework. According to the stereotypical model of a womanhood, the ‘polished floor’ that appears in the title is described as one of the effects of a diligent fulfillment of the obligations assigned to women. The autoethnographic narrative that demonstrates personal experience of the author accompanies the conducted analyses. The article presents an analysis of a popular Facebook fan page ‘Sh* Housewife’, which constitutes an embodiment of the women’s resistance strategy against the housework being treated as a ‘natural’ calling and obligation of a woman. The final conclusions clearly indicate that the social and cultural changes that have led to the equality of women and men have not altered the convictions and models of performing housework.

REFERENCES:

 • 50 najbardziej wpływowych Polek (2017). Retrieved from: https://www.wprost.pl/tygodnik/10045210/50-najbardziej-wplywowych-Polek.html.
 • Aleksandrowicz, J. (2016). User Comment. Retrieved from: https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/.
 • Anderson, L. (2006). Analytic Autoethnography. Journal of Contemporary Ethnography, 35(4), pp. 373-395. DOI: 10.1177/0891241605280449 [Polish language version: Anderson, L. (2014). Autoetnografia analityczna. Transl. M. Brzozowska-Brywczyńska. Przegląd
 • Socjologii Jakościowej, 10(3), pp. 144-166. Retrieved from: www.przegladsocjologiijakosciowej.org].
 • Anderson, L., & Glass-Coffin, B. (2015). I Learn by Going: Autoethnographic Modes of Inquiry. In: S. Holman Jones, T.E. Adams, & C. Ellis (Eds.), Handbook of Autoetnography (pp. 57-83). Walnut Creek CA: LeftCoast Press Inc.
 • Asia AD (2018). User Comment. Retrieved from: https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/.
 • Baber, K.M., & Allen, K.R. (1992). Women & Families: Feminist Reconstructions. New YorkLondon: The Guilford Press.
 • Beauvoir, S. de. (1972). Druga płeć. Vols. 1 and 2. Trans. G. Mycielska. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Berry, K. (2015). Spinning Autoethnographic Reflexivity, Cultural Critique, and Negotiating Selves. In: S. Holman Jones, T.E. Adams, & C. Ellis (Eds.), Handbook of Autoetnography (pp. 209-227). Walnut Creek CA: LeftCoast Press Inc.
 • Bielecka-Prus, J. (2014). Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(3), pp. 76-95. Retrieved from: www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
 • Bielecki, P. (2013). Jak wykorzystać fan page do czynienia dobra. Retrieved from: http://www.pawelbielecki.in/jak-wykorzystac-fan-page-czynienia-dobra/.
 • Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Trans. L. Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Brach-Czaina, J. (1992). Szczeliny istnienia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Budżet czasu ludności 2013 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Butler, J. (1999). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge. Chujowa Pani Domu. Fan page on Facebook. Retrieved from: https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/.
 • Chutnik, S. (in conversation with D. Buczak) (2008). Radykalna gospodyni domowa. Retrieved from: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,5403302,Radykalna_gospodyni_domowa.html.
 • Chutnik, S., Kubisa, J., Pietruszka-Dróżdż, A., & Dołowy, P. (2012). Rekomendacje organizacji pozarządowej Fundacji MaMa dotyczące pracy domowej kobiet. Warszawa: Fundacja MaMa.
 • Eldén, S. (2012). Scripts for the ‘Good Couple’: Individualization and the Reproduction of Gender Inequality. Acta Sociologica, 51(1), pp. 3-18. DOI: 10.1177/000169931 1427745.
 • Ellis, C. (2004). The Ethnographic I: A Methodological Novel about Teaching and Doing Autoethnography. Walnut Creek: Altamira Press.
 • Ellis, C., Adams, T.E., & Bochner, A.P. (2011). Autoethnography. An Overview. Historical Social Research, 36(4), pp. 273-290.
 • Ellis, C., & Bochner, A.P. (2016). Evocative Autoethnography: Writing Lives and Telling Stories. New York and London: Routledge.
 • Frąckowiak, M. (2003). Role rodzinne, zawodowe i konsumenckie jako czynniki konstruowania tożsamości kobiet i mężczyzn w warunkach ‘różnorodności teraźniejszości’. Roczniki
 • Socjologii Rodziny, 15: Blaski i cienie życia rodzinnego (pp. 63-83). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
 • Friedan, B. (1963). The Feminine Mystique. New York: Norton.
 • Genz, S. (2008). ‘I Am Not a Housewife, but…’: Postfeminism and the Revival of Domesticity. In: S. Gillis, & J. Hollows (Eds.), Feminism, Domesticity and Popular Culture (pp. 49-62). Oxford and New York: Routledge. [Quoted in: Baker, J. (2012). Young Women
 • And Housework Awkward Relics of Modernity and Postfeminist Empowerment. Australian Feminist Studies, 27(74), pp. 339-354].
 • Goś-Wójcicka, K. (2011). Kobiety pracujące w domu o sobie. Analiza wywiadów pogłębionych na temat nieodpłatnej pracy domowej. Łódź: Instytut Spraw Obywatelskich.
 • Goś-Wójcicka, K., & Michalczak, K. (2014). Dom to praca. Podręcznik dla grup kobiecych. Łódź: Instytut Spraw Obywatelskich, Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Retrieved from: http://projektyobywatelskie.pl/.
 • Graff, A. (in conversation with A. Kublik) (2013). Matka feministka. Retrieved from: http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,13530971,Matka_feministka.html.
 • Greer, G. (1970). The Female Eunuch. London: MacGibbon & Kee.
 • Hamdan, A. (2012). Autoethnography as a Genre of Qualitative Research: A Journey Inside Out. International Journal of Qualitative Methods, 11(5), pp. 585-606. DOI: 10.1177/16 0940691201100505.
 • Hochschild, A.R., & Machung, A. (1989). The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home. New York: Viking Penguin.
 • Holman Jones, S. (2005). Autoethnography: Making the Personal Political. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.) (pp. 763-792). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage [Polish language version: Holman Jones, S. (2009). Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste. Transl. M. Brzozowska-Brywczyńska. In: N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Metody badań jakościowych. Vol. 2 (pp. 175-218). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA].
 • Kacperczyk, A. (2014). Autoetnografia - technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(3), pp. 32-74. Retrieved from: www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
 • Kacperczyk, A. (2017). Rozum czy emocje? O odmianach autoetnografii oraz epistemologicznych przepaściach i pomostach między nimi. Kultura i Społeczeństwo, 3, pp. 127-148.
 • Kafar, M., & Ellis, C. (2014). Autoethnography, Storytelling, and Life as Lived: A Conversation Between Marcin Kafar and Carolyn Ellis. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10(3), pp. 124-143. Retrieved from: www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
 • Kępa, E. (2012). Autoetnografia - metoda dla odważnych? In: K. Citko, & M. Morozewicz (Eds.), Autobiografizm w kulturze współczesnej (pp. 109-121). Białystok: ‘Trans Humana’.
 • Kostyszyn, M. (2016). Chujowa Pani Domu. Retrieved from: https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/.
 • Kostyszyn, M. (2016). Ch…jowa Pani Domu. Poznań: Flow Books.
 • Kostyszyn, M., & Bielecki, P. (in conversation with K. Zarówna). (2015). Niezbyt Perfekcyjna (eufemizm) Pani Domu. Retrieved from: http://www.smakizpolski.com.pl/beznadziejnaeufemizm-domu/.
 • Kostyszyn, M., & Bielecki, P. (2017). Retrieved from: https://hash.fm/profile/4440.
 • Kowalska, J. (2014). Post-mopizm? Nic z tego! Retrieved from: http://codziennikfeministyczny.pl/justyna-kowalska-post-mopizm-nic-tego/.
 • Kwiatkowska, A., & Nowakowska, A. (2006). Mężczyzna polski: psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról rodzinnych i zawodowych. Raport z badań. Białystok: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., Spyer, J., Venkatraman, S., & Wang, X. (2016). How the World Changed Social Media. London: UCL Press.
 • Nowakowska, A. (2008). Aktywność zawodowa kobiet a przekonania mężczyzn dotyczące ról kobiecych i męskich w rodzinie. In: C. Sadowska-Snarska & Tchon Li (Eds.), Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet (pp. 154-169). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • Oakley, A. (1975). The Sociology of Housework. New York: Pantheon Books. Perfekcyjna Pani Domu. MastiffMedia. Retrieved from: https://player.pl/programy-online/perfekcyjna-pani-domu-odcinki,548/.
 • Renzetti, C.M., & Curran, D.J. (2008). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Trans. A. Gromkowska-Melosik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Risman, B.J., & Myers, K. (1997). As the Twig Is Bent: Children Reared in Feminist Households. Qualitative Sociology, 20(2), pp. 229-252.
 • Simmons, A. (2010). ‘Women to Blame’ for Bad Aussie Husbands. Retrieved from: http://www.abc.net.au/news/2010-10-01/women-to-blame-for-bad-aussie-husbands/2281044.
 • Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D., & Budrowska, B. (2004). Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • West, C., & Zimmerman, D.H. (2009). Accounting for ‘Doing Gender’. Gender and Society 23(1), pp. 112-122.
 • Wolf, N. (2002). The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. New York: HarperCollins Publishers Inc.
 • Zielińska, J. (2018). User Comment. Retrived from: https://www.facebook.com/ChujowaPaniDomu/.
 • Ziomecka, Z. (2016). Magdalena Kostyszyn, czyli Chu***a Pani Domu, została Superbohaterką Czytelniczek „Wysokich Obcasów”. Retrieved from: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,114757,19865454,magdalena-kostyszyn-czyli-chu-a-pani-domu-zostalasuperbohaterka.html.

Facebook autoethnography resistance strategy female identity housework

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart