Edyta Januszewska, Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie [Child Refugee Heterotopies: Syrians in Lebanon], Wydawnictwo Impuls, Kraków 2019, pp. 304

Author: Katarzyna Potoniec
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0536-9398
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 231-239
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.02.13
PDF: kie/128/kie12813.pdf

REFERENCES:

  • Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Flick, U. (2011). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Jacobsen, K., & Landau, L. (2003). Researching Refugees: Some Methodological and Ethical Considerations in Social Science and Forced Migration. Geneva: UNHCR.
  • Jaworska, D., Alieva, K., & Boryczko, M. (2019). Badania wśród uchodźców i przymusowych migrantów – rozważania metodologiczne i etyczne. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(2), pp. 202–227. DOI: 10.18778/1733-8069.15.2.11.
  • Legerski, J.P., & Bunnell, S.L. (2010). The Risks, Benefits, and Ethics of Trauma-Focused Research Participation. Ethics & Behavior, 20(6), pp. 429–442. DOI: 10.1080/10508422.2010.521443.
  • Main, I. (2008). Uchodźcy w nauce polskiej – stan badań i literatury, metodologia i etyka badań. In: I. Czerniejewska, & I. Main (Eds.), Uchodźcy: teoria i praktyka (pp. 21–33). Poznań: Stowarzyszenie „Jeden Świat”.
  • Pittaway, E., Bartolomei, L., & Hugman, R. (2010). ‘Stop Stealing Our Stories’: The Ethics of Research with Vulnerable Groups. Journal of Human Rights Practice, 2(2), pp. 229–251. DOI: 10.1093/jhuman/huq004.
  • Turton, D. (1996). Migrants and Refugees: A Mursi Case Study. In: T. Allen (Ed.), In Search of Cool Ground: War, Flight and Homecoming in Northeast Africa (pp. 96–123). Geneva–London–Trenton, NJ: James Currey, Africa World Press.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart