The Educational Turn in Contemporary Art and Critical Aesthetic Pedagogy: Rethinking the Theory of Aesthetic Education

Author: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
Institution: University of Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8927-8943
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 94-108
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.06
PDF: kie/130/kie13006.pdf

The article presents the two phenomena observed in the space of art and education in 21st century, which may constitute the basis for rethinking and modernizing the theory of aesthetic education. The first is the educational turn in contemporary art, consisting in the use of pedagogical methods and forms by artists in their creative work. Education becomes not only the subject of contemporary artistic projects, but above all, an artistic practice, the foundations of which were taken from radical pedagogy. The second element important for rethinking the theory of aesthetic education is the perspective of critical pedagogy. The article briefly presents Yolanda Medina’s Critical Aesthetic Pedagogy, which tries to combine aesthetic pedagogy with a critical approach in the context of self and social empowerment. New ways of intertwining the spheres of art and education in the 21st century may be an opportunity to renew and modernize both the practice and theory of aesthetic education, and to strengthen the aesthetic education approach in Polish pedagogy.

REFERENCES:

 • Bishop, C. (2012). Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorshi Lon­don–New York: Verso.
 • Boal, A. (1979). The Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press.
 • Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed (30th Ed.). New York: Continuum.
 • Giroux, H.A. (1994). Wobec wyzwań tożsamości i różnicy (poza dyskurs edukacji wielokul­turowej). In: J. Brzeziński, & L. Witkowski (Eds.), Edukacja wobec zmiany społecznej (pp. 411–434). Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Giroux, H.A., & Witkowski, L. (2010). Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia peda­gogiki radykalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Graham, J., Graziano, V., & Kelly, S. (2016). The Educational Turn in Art: Rewriting the Hidden Curriculum. Performance Research, 21(6), pp. 29–35. DOI: 10.1080/13528165.2016.1239912.
 • Greene, M. (1995). Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Illich, I. (1971). Deschooling Society. New York: Harper and Row.
 • Kwiatkowska-Tybulewicz, B. (2016). Wychowawcze aspekty sztuki współczesnej. Z perspektywy pedagogiki krytycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kwiatkowska-Tybulewicz, B. (2018). All Human Questions Can Only Be Questions about Creation: The Extended Concept of Art by Joseph Beuys as an Inspiration for Education in the Field of Art. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, 2(83), pp. 64–74.
 • McLaren, P. (1998). Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education (3rd ). New York: Longman.
 • Medina, Y. (2012). Critical Aesthetic Pedagogy: Toward a Theory of Self and Social Empower­ment. New York: Peter Lang.
 • Moszkowicz, M. (2005). Edukacja artystyczna w epoce estetyzacji i anestetyzacji. In: W. Limont, & K. Nielek-Zawadzka (Eds.), Dylematy edukacji artystycznej. Vol. 1: Edu­kacja artystyczna wobec przemian w kulturze (pp. 21–38). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • O’Neill, P., & Wilson, M. (Eds.) (2010). Curating and the Educational Turn. London, Amster­dam: Open Editions and de Appel.
 • Pankowska, K. (2013). Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologic­zno-pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Podesva, K.L. (2007, Summer). A Pedagogical Turn: Brief Notes on Education as Art. Fillip, 6. Retrieved from: https://fillip.ca/content/a-pedagogical-turn (access date: 7.07.2020).
 • Rancière, J. (1991). The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation. Stanford University Press.
 • Rogoff, I. (2008, November). Turning. e-flux journal, 11. Retrieved from: https://www.e-flux.com/journal/00/68470/turning/ (access date: 7.07.2020).
 • Stinson, S. (1985). Curriculum and the Morality of Aesthetics. Journal of Curriculum Theoriz­ing, 6, pp. 66–83.
 • Szkudlarek, T., & Śliwerski, B. (1992). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szreder, K. (2018). Konkret a sprawa polska. Parę słów przypomnienia o nadwiślańskich debatach wokół niebezpiecznych związków sztuki i polityki. In: steirischer herbst & F. Malzacher (Eds.), Prawda jest konkretna. Artystyczne strategie w polityce. Podręcznik (pp. 26–31). Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 • Wojnar, I. (1964). Estetyka i wychowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zalewska-Pawlak, M. (2017). Sztuka i wychowanie w XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniw­ersytetu Łódzkiego.

aesthetic education contemporary art smart education critical pedagogy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart