Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Beata Karpińska-Musiał, Adrianna Sarnat-Ciastko, Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014–2019 [Tutoring as a Path to Acade

Author: Anna Maria Kola
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6208-8701
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 195-204
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.04.12
PDF: kie/130/kie13012.pdf

REFERENCES:

 • Antonowicz, D. (2005). Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki. Warszawa: Insty­tut Spraw Publicznych.
 • Axer, J. (2015). Opracowanie modelu tutoringu w ramach studiów międzyobszarowych. Tutoring a kultura akademicka, Part 2. In: Projekt systemowy „Strategia wprowadzania i oceny międzyobszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolni­ctwa w Polsce. Raport z realizacji zadania 7: Opracowanie modelu tutoringu w ramach studiów międzyobszarowych (pp. 7–24). Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Retrieved from: http://miedzyobszarowosc.al.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Zadanie-7.pdf (access date: 23.07.2019).
 • Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (2009). Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Trans. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bińczyk, E. (2018). Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czekierda, P., Fingas, B., & Szala, M. (Eds.) (2015). Teoria, praktyka, studia przy­padków. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Davenport, T., & Prusak, L. (2000). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know (2nd ). Cambridge: Harvard Business Review Press.
 • Dziedziczak-Foltyn, A. (2017). Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej. Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990–2015). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz­kiego.
 • Dziedziczak-Foltyn, A., Karpińska-Musiał, B., & Sarnat-Ciastko, A. (2020). Tutoring drogą do doskonałości akademickiej. Percepcja i implementacja personalizacji kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym w latach 2014–2019. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 • Goćkowski, J. (1996). Etos nauki i role uczonych. Kraków: Secesja.
 • Kwiek, M. (2013). Knowledge Production in European Universities: States, Markets, and Aca­demic Entrepreneurialism. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 • Melosik, Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 • Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Readings, B. (1997). The University in Ruins. Cambridge: Harvard University Press.
 • Sarnat-Ciastko, A. (2015). Tutoring w polskiej szkole. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Sarnat-Ciastko, A. (2017). Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej. Kraków: Wydawnictwo Libron.
 • Szczepański, J. (1969). Problemy i perspektywy szkolnictwa wyższego w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Witkowski, L. (2001). O zaniedbaniach kategorialnych i teoretycznych pedagogiki w Polsce. In: A. Nalaskowski, & K. Rubacha (Eds.), Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia (pp. 271–286). Toruń: Wydawnictwo UMK.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart