Doświadczenie migracji w badaniach, edukacji i praktyce życia codziennego. Tytułem wprowadzenia

Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-0098
Year of publication: 2020
Source: Show
Pages: 9-14
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.03.01
PDF: kie/129/kie12901.pdf

REFERENCES:

  • Barzykowski, K., Grzymała-Moszczyńska, H., Dzida, D., Grzymała-Moszczyńska, J., Kosno, M. (2013). One są wśród nas. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
  • Kubin, K., Świerszcz, J. (współpraca) (2014). Równe traktowanie po omacku. Raport z badania dotyczącego zjawiska wykluczenia dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce oraz podejmowanych działań zmierzających do ich integracji. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.
  • Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations. Software of the mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. New York: McGrawHill.
  • Kożyczkowska, A., Młynarczuk-Sokołowska, A. (2018). Kulturowe konteksty dzieciństwa. Szkice antropologiczno‑pedagogiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
  • Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  • Młynarczuk-Sokołowska, A. (2020). Na uchodźczej ścieżce. Doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej. Forum Pedagogiczne, 10(2).
  • Potoniec, K. (2015). Integracja uczniów uchodźców w Polskiej szkole. Białystok: Fundacja Dialog.
  • Sellars M. (2020). Educating Students with Refugee and Asylum Seekers Experience. A Commiunity to Humanity. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budich.
  • Cudzoziemcy. (2020). Pobrane z: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart