Cineci' à w Rzymie - kompleks filmowy, muzealny i technologiczny

Author: Małgorzata Magdalena Lisiecka-Muniak
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0841-0904
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 109-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.06
PDF: kie/131/kie13106.pdf

The article presents the history and current activities of Cinecittà in Rome, one of the most important film companies in the world, also known as „Hollywood on the Tiber”. The author draws attention to the fact that the research up to date has focused mainly on Italian cinema, while Cinecittà appears as a supplement to the critical analysis of that cinematography. Starting from the history of the production company, what dates back to 30’s of the XX century, the author shows how the Roman film town has changed over the years and what its legal situation is like. The next chapter describes the current activities of Cinecittà, where runs a professional film and television studio, which produces films, series, commercials, music videos, commercial events; a museum (Cinecittà si mostra) and an important and internatrional cultural institution (Istituto Luce) with educational and promotional range. The considerations are complemented with examples of films produced in the company. Summing up, the author suggests that Cinecittà deserves a separate and insightful elaboration, which does not still exist in Polish language.

Artykuł przedstawia historię i aktualną działalność Cinecittà w Rzymie, jednej z najważniejszych wytwórni filmowych na świecie, zwanej też „Hollywood nad Tybrem”. Autorka zwraca uwagę na fakt, iż dotychczasowe badania skupiają się głównie na kinie włoskim, natomiast Cinecittà pojawia się w nich jako uzupełnienie krytycznej analizy tej kinematografii. Wychodząc od historii powstania wytwórni, która sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku, autorka pokazuje w jaki sposób rzymskie miasteczko filmowe zmieniało się na przestrzeni lat i jak wygląda jego sytuacja prawna obecnie. W kolejnym rozdziale opisana jest aktualna działalność Cinecittà, gdzie funkcjonuje profesjonalne studio filmowo-telewizyjne, w którym realizowane są filmy, seriale, reklamy, teledyski i wydarzenia komercyjne, a także muzeum (Cinecittà si mostra) oraz ważna na arenie międzynarodowej instytucja kulturalna (Istituto Luce) o profilu edukacyjnym i promocyjnym. Rozważania uzupełniane są o przykłady filmów wyprodukowanych w rzymskiej wytwórni. W podsumowaniu autorka sugeruje, iż Cinecittà zasługuje na osobne i wnikliwe opracowanie książkowe, którego na polskim gruncie dotychczas nie ma.

REFERENCES:

film town film studio Italian cinema Cinecittà Rome miasteczko filmowe studio filmowe kino włoskie Rzym

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart