Rola organizacji biznesowych i tworzonych tam relacji wspierających przedsiębiorców w radzeniu sobie z kryzysem podczas pandemii COVID-19

Author: Jolanta Ambrożewicz
Institution: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4801-7755
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 219-236
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.13
PDF: kie/131/kie13113.pdf

The COVID-19 pandemic has taken the whole world by surprise and has affected all sections of society. One of them are entrepreneurs whose crisis affects themselves, the people they employ, and the economy in general. The article presents how entrepreneurs use their resources in the form of social contacts, coping with the difficulties of the crisis. It also presents the role of business organizations and the relationships they create in the face of a pandemic. How drawing support from relationships that were established against the backdrop of community activity has proved to be of great importance in the face of the pandemic. The publication discusses such issues as: the features of the crisis, the role of the organization in supporting entrepreneurs, the influence of relations on coping with the crisis, and manifestations of trust in a group. The results of the research collected qualitatively in the form of the participants’ written statements show how, in times of a pandemic, they show the sense of support obtained from people in a similar situation. They present what makes entrepreneurs, despite the difficulties related to the crisis, not only able to protect themselves against collapse, but also to develop their companies?

Pandemia COVID-19 zaskoczyła cały świat i dotknęła wszystkie grupy społeczne. Jedną z nich są przedsiębiorcy, których kryzys dotyczy jednocześnie ich samych, zatrudnianych przez nich osób, jak i gospodarki w ogóle. Artykuł przedstawia, w jaki sposób przedsiębiorcy wykorzystują posiadane zasoby w postaci kontaktów społecznych, radząc sobie z trudnościami doby kryzysu. Prezentuje też, jaką rolę odgrywają w obliczu pandemii organizacje biznesowe i tworzone tam relacje. W publikacji omówiono takie zagadnienia jak: cechy kryzysu, rola organizacji we wsparciu przedsiębiorców, wpływ relacji na radzenie sobie z kryzysem, przejawy zaufania w grupie. Wyniki badań zgromadzonych metodą jakościową w formie pisemnych wypowiedzi uczestników przybliżają, jak w dobie pandemii objawia się u nich poczucie wsparcia uzyskane od osób będących w podobnej sytuacji. Prezentują, co takiego sprawia, że przedsiębiorcy pomimo trudności związanych z kryzysem są w stanie nie tylko chronić przed upadkiem, ale i rozwijać swoje firmy.

REFERENCES:

trust social capital business organizations crisis situations organizacje biznesowe sytuacje kryzysowe kapitał społeczny zaufanie relacje

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart