Maria Libiszowska-Żółtkowska, Homo religiosus . Szkice socjologii religii, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2021, ss. 295

Author: Janusz Mariański
Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0620-8000
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 277-284
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.16
PDF: kie/131/kie13116.pdf

REFERENCES:

  • Baniak, J. (2011). Konwersja religijna i konwertyci polscy w badaniach religioznawczych i socjologicznych Pani Profesor Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. W: J. Mariański, E. Stachowska (red.), Między religią a religioznawstwem w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Religioznawcze.
  • Libiszowska-Żółtkowska, M. (1991). Postawy inteligencji wobec religii. Studium socjologiczne. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
  • Libiszowska-Żółtkowska, M. (1993). Religijność Polaków na przełomie wieków - stan aktualny i perspektywy. Przegląd Religioznawczy, 2.
  • Libiszowska-Żółtkowska, M. (1998). Religia w trosce o zdrowie. Wybrane zagadnienia z pogranicza socjologii medycyny i socjologii religii. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski (red.), Szkice z socjologii medycyny. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Libiszowska-Żółtkowska, M. (2000). Wiara uczonych. Esej socjologiczny mocno osadzony w empirii. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
  • Libiszowska-Żółtkowska, M. (2004). Typy religijności w społeczeństwie polskim w początkach XXI w. - trwałość i zmiana. W: J. Baniak (red.), Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje. Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM - Wydział Teologiczny.
  • Libiszowska-Żółtkowska, M. (2010). Od religijności rodzinnej do duchowości indywidualnej - z biografii studentów. W: M. Libliszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość - dawne i nowe formy. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
  • Mariański, J., Smyczek, L. (2011). Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej badania nad katolicyzmem polskim. W: J. Mariański, E. Stachowska (red.), Między religią a religioznawstwem w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej (s. 165-203). Warszawa: Polskie Towarzystwo Religioznawcze.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart