Dydaktyka zdalna w czasach pandemii COVID-19 – opinie studentów, wnioski, implikacje praktyczne. Raport z badań

Author: Anna Waligóra
Institution: Politechnika Śląska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5543-7010
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 117-133
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.06
PDF: kie/133/kie13306.pdf

Remote teaching during the COVID-19 pandemic – students’ opinions, conclusions, practical implications. Research report

This article presents the results of own research carried out on a sample of 507 students of Polish universities who, due to the global pandemic situation, carried out their classes at their home university as part of education using remote education methods and techniques. The research was carried out at the turn of March and April 2021 to learn about the reflections of students who, as it can be assumed, have already got used to remote education. The objectives of the research were focused on learning about the methods of delivering lectures, practical, training, and laboratory classes at universities during the pandemic, as well as communication and technology tools that academic teachers used in the process of learning and communicating with students. The research was focused on identifying the level of students’ involvement and motivation in the education process during a pandemic, as well as on the diagnosis of factors that make it difficult for students to learn remotely. The aim of the research was also to find out about the competencies of students, which were developed during remote education, and additionally, the forms of learning preferred by students, enabling the achievement of the assumed didactic goals.

Artykuł prezentuje wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 507 studentów polskich uczelni, którzy z uwagi na światową sytuację pandemiczną realizowali swoje zajęcia w macierzystej uczelni w ramach kształcenia wykorzystującego metody i techniki zdalnej edukacji. Badania przeprowadzone zostały na przełomie marca i kwietnia 2021 roku, celem poznania refleksji studentów, którzy, jak można przypuszczać, oswoili się już z kształceniem realizowanym w trybie zdalnym. W związku z powyższym z badań można wyprowadzić interesujące wnioski, obrazujące zmiany w zakresie realizacji akademickiej dydaktyki zdalnej od momentu, w którym pandemia wybuchła, a władze uczelni i kadra dydaktyczna, jak również sami studenci, nie byli przygotowani do zmian sposobu uczenia się i nauczania, do stanu aktualnego, dokładnie rok po wydarzeniach inicjujących konieczność implementacji nieplanowanych zmian w procesie kształcenia. Cele badań ukierunkowane były na poznanie sposobów realizowania wykładów, zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych w uczelniach w okresie pandemii, a nadto narzędzi komunikacji i technologii, z których nauczyciele akademiccy korzystali w procesie uczenia i konsultacji ze studentami. Badania zorientowane były na poznanie poziomu zaangażowania i motywacji studentów w proces kształcenia w czasie pandemii, jak również diagnozę czynników utrudniających studentom uczenie się w formie zdalnej. Celem badań było także poznanie kompetencji studentów, które zostały rozwinięte podczas zdalnej edukacji, a dodatkowo preferowanych przez studentów form uczenia się, umożliwiających osiąganie założonych celów dydaktycznych. Zrealizowane badania posłużyły nadto opracowaniu planu ukierunkowanego na implementację koniecznych zmian w procesie realizowania akademickiej dydaktyki zdalnej, dzięki diagnozie istotnych czynników, które w opinii badanych zostały zakwalifikowane jako wymagające udoskonalenia zarówno z perspektywy działań możliwych do wdrożenia przez uczelnię, jak i jednostkowo - przez wykładowców.

REFERENCES:

 • Affouneh, S., Salha, S., Khlaif, Z. N. (2020). Designing Quality E-Learning Environments for Emergency Remote Teaching in Coronavirus Crisis. Interdiscyplinary Journal of virtual learning, 11, 2, s. 135-137.
 • Alhumaid, K., Ali, S., Waheed, A., Zahid, E., Habes, M. (2020). COVID-19 & Elearning: Perceptions & Attitudes of Teachers towards E-Learning Acceptancein The Developing Countries. Multicult. Educ., 6.
 • Alvarez Jr., A.V. (2020). The phenomenon of learning at a distance through emergency remote teaching amidst the pandemic crisis. Asian Journal of Distance Education.
 • Bozkurt, A., Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education.
 • Chang, C. L., Fang, M. (2020). E-Learning and Online Instructions of Higher Education during the 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) Epidemic. J. Phys. Conf. Ser.
 • Czerniewicz, L. (2020). What We Learnt from “Going Online” during University Shutdowns in South Africa, PhilOnEdTech, 3, 15.
 • Czerniewicz, L., Trotter, H., Haupt, G. (2019). Online teaching in response to student protests and campus shutdowns: academics’ perspectives. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 12, 1; 16 (1):43.
 • Davis, E. (2020). Remote teaching. Download: https://tophat.com/glossary/r/remote-teaching/, 3, 20.
 • Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. J. Educ. Technol. Syst. 49, s. 5-22.
 • ElTahir Osman, M. (2020). Global impact of COVID-19 on education systems: the emergency remote teaching at Sultan Qaboos University. Journal of Education for Teaching International research and pedagogy, 46, 4.
 • Ferri, F., Grifoni, P., Guzzo, T. (2020). Online Learning and Emergency Remote Teaching: Opportunities and Challenges in Emergency Situations. Societies, 10, 86.
 • Fink, J. (2019). Florida Universities Cancelling Classes, Closing Campus Ahead of Potential Category 4 Hurricane Dorian. Newsweek, 29.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27, s. 1-12.
 • Johnson, E. (2019). As Fires Rage, More Campuses Close. InsideHigherEd, 10, 29.
 • Kubiak, M.J. (2000). Szkoła, Internet, Intranet. Wirtualna edukacja. Warszawa: Wyd. MIKOM.
 • Korzan, D. (2003). Ewolucja kształcenia zdalnego. W: Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki, E. A. Wesołowska (red.), Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia. Płock: Wyd. Naukowe NOVUM.
 • Misirli, O., Ergulec, F. (2021). Emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic: Parents experiences and perspectives, Education and Information Technologies.
 • Morgan, H. (2020). Best Practices for Implementing Remote Learning during a Pandemic. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 93:3, s. 134-140.
 • Neuhauser, C. (2020). Learning Style and Effectiveness of Online and Face-to-Face Instruction. The American Journal of Distance Education, 16 (2), s. 99-113.
 • Peixoto Olo, D., Correia, L., da Conceição Rego, M. (2020). The Main Challenges of Higher Education Institutions in the 21st Century: A Focus on Entrepreneurship. W: A. Dias Daniel, A. A. C. Teixeira, M. Torres Preto (red.), Examining the Role of Entrepreneurial Universities in Regional Development. Hershey, PA: IGI Global.
 • Samson, P. (2020). The Coronavirus and Class Broadcasts. Educause Review, 3, 3.
 • Stanger, A. (2020). Make All Courses Pass/Fail Now. Chronicle of Higher Education, 3, 19.
 • Talidong, K. J. B. (2020). Implementation of emergency remote teaching (ERT) among Philippine teachers in Xi’an, China. Asian Journal of Distance Education, 15 (1), s. 196201.
 • Thomas, M.S., Rogers, C. (2020). Education, the science of learning, and the Covid-19 crisis. Prospects, 49, 87-90.
 • Toquero, C.M. (2020). Challenges and Opportunities for Higher Education amid the COVID-19 Pandemic: The Philippine Context. Pedagogical Research, 5 (4).
 • Verawardina, U., Asnur, L., Lubis, A.L., Hendriyani, Y., Ramadhani, D., Dewi, I. P., Sriwahyuni, T. (2020). Reviewing Online Learning Facing the Covid-19 Outbreak. Talent Dev. Excell, 12, s. 385-392.
 • Vlachopoulos, D. (2020). Covid-19: Threat or opportunity for online education? High. Learn. Res. Commun., 10, s. 16-19.
 • Whalen, J. (2020). Should teachers be trained in emergency remote teaching? Lessons learned from the COVID-19 pandemic. Journal of Technology and Teacher Education.
 • Yusuf, B. N. (2020). Are we Prepared Enough? A Case Study of Challenges in Online Learning in A Private Higher Learning Institution During The Covid-19 Outbreaks. Adv. Soc. Sci. Res. J., 7, s. 205-212.
 • Zimmerman, J. (2020). Coronavirus and the Great Online-Learning Experiment. Chronicle of Higher Education, 3, 10.

remote learning the pandemic education during students’ teaching academic didactics remote teaching kształcenie studentów podczas pandemii dydaktyka akademicka dydaktyka zdalna

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart