Nauczanie języków skandynawskich w dobie pandemii – (konieczne) zmiany w programie nauczania, ich pozytywne i negatywne aspekty

Author: Paweł Kaźmierczak
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5344-8592
Author: Anna Sworowska
Institution: Uniwersytet Warszawski
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6348-0254
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 169-183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.09
PDF: kie/133/kie13309.pdf

Teaching of Scandinavian languages in the time of pandemic – (necessary) changes in the syllabus, positive and negative aspects

The outburst of COVID-19 pandemic in March 2020 for the first time in the history of 21st century led to a sudden cease in the functioning of the modern world. An initial disbelieve, common fear and the feeling of uncertainty had to pass as decisions had to be made fast and actions taken into place without hesitation. The world of academia suddenly had to face the challenge of reorganising the well-known approaches and teaching methods. This article is an attempt to describe the necessary changes that were introduced in the syllabus and teaching approach for Scandinavian languages at the Institute of Applied Linguistic at the Faculty of Applied Linguistics of the University of Warsaw in the time of pandemic. The positive and negative aspects of the introduced changes are presented with reference to the specifics of “small languages” didactics that is among others working with highly motivated students. The authors present the results of the survey research that aimed at checking and levelling students’ motivation and involvement while working online; evaluating the Swedish courses in the time of pandemic with reference to the introduced changes.

Wybuch pandemii koronawirusa COVID-19 w marcu 2020 po raz pierwszy w XXI wieku doprowadził do nagłego zatrzymania funkcjonowania współczesnego świata - początkowe niedowierzanie, powszechny strach i niepewność musiały ustąpić pod presją konieczności szybkiego podejmowania decyzji i konkretnych działań. Środowisko akademickie stanęło przed wyzwaniem reorganizacji wypracowanych przez lata metod i technik nauczania. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zmian, jakie trzeba było wprowadzić w programie nauczania języków skandynawskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego po wybuchu pandemii. Pozytywne i negatywne aspekty wprowadzonych modyfikacji przedstawione są w odniesieniu do specyfiki dydaktyki nauczania „małych języków”, m.in. podejścia do pracy ze studentami o wysokiej motywacji wewnętrznej. Autorzy prezentują także wyniki badania ankietowego, którego celem były: sprawdzenie poziomu motywacji i zaangażowania studentów w trakcie pracy zdalnej; ocena oferowanych zajęć z języka szwedzkiego i wprowadzonych zmian w procesie dydaktycznym w czasie pandemii, a na koniec przedstawiają wnioski, jakie ich zdaniem wynikają z przeprowadzonego badania dla nauczania języków skandynawskich w przyszłości po zakończeniu pandemii.

REFERENCES:

  • Bartol, K. (2020). Nihil Novi Sub Sole? Stare pytania. Jakie odpowiedzi? W: J. Lubacz (red.), Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 9-13.
  • Cellary, W. (2020). Edukacja w świetle pandemii. W: J. Lubacz (red.), Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 15-23.
  • Gruszczyńska, E. (2020). Kształcenie wyższe na odległość : jednak w poszukiwaniu nowych odpowiedzi na stare pytania. W: J. Lubacz (red.), Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 25-31.
  • Kowal, I. (2019). Motywacja do studiowania filologii szwedzkiej jako filologii rzadkiej. Języki Obce w Szkole, 2, s. 37-41.
  • Lubacz, J. (2020). Zamiast wprowadzenia. W: J. Lubacz (red.), Nauczanie po pandemii. Nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? (s. 5-7). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
  • Stronge J. H. (2010), Effective teachers = student achievement: What the research says. New York: Routledge.

changes in syllabus pademic Scandinavian languages didactics students’ motivation motywacja studentów zmiany w programie nauczania języki skandynawskie pandemia dydaktyka

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart