Student Spatial Practices and the Transformation of Private Space in Relation to Remote University Education

Author: Małgorzata Skowrońska
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4882-1620
Author: Urszula Abłażewicz-Górnicka
Institution: University of Białystok
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4261-9093
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 25-39
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.02
PDF: kie/132/kie13202.pdf

The article presents an analysis of the transformations in private space and spatial practices manifested by students in connection with long-term online university education during the COVID-19 pandemic. The text includes a presentation of the results of a series of four focus group interviews carried out in 2021 via Zoom platform with students drawn from a few Polish colleges. The research sample was diversified in terms of gender, field of study, type of college, and mode of study. The research suggests key dimensions shaping the experience of remote university study: the spatial dimension, technological dimension and the organisational-educational dimension. Four basic kinds of student experiences are presented as well. The analyses also include a description of spatial practices such as: changing or adapting space for remote university education, negotiating spatial boundaries and attempts to ameliorate conflicts resulting from the interaction of diverse social roles and institutional orders in the same domestic space.

REFERENCES:

 • Ashforth, B.E., Kreiner, G.E., & Fugate, M. (2000). All in a Day’s Work: Boundaries and Micro Role Transitions. The Academy of Management Review, 25(3), 472–491. DOI: 10.2307/259305.
 • Banks, M. (2009). Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bloor, M., Frankland, J., Thomas, M., & Robson, K. (2001). Focus Groups in Social Research. London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications.
 • Gądecki, J., & Żadkowska, M. (2016). Praktyki telepracowników. Negocjowanie granic mię­dzy domem a pracą. In: M. Jewdokimow, & M. Łukasiuk (Eds.), Socjologia zamieszkiwa­nia. Narracje, dyfuzje, interwencje (pp. 63–86). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Gądecki, J., Jewdokimow, M., & Żadkowska, M. (2017). Tu się pracuje! Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.
 • Karwińska, A., & Karwiński, M. (2019). Zdalna edukacja uniwersytecka w czasach pandemii. Wyzwania i reakcje. Komunikat z badań sondażowych [Remote University Education in the Pandemic: Challenges and Reactions. Summary of Opinion-poll Research]. Kultura i Rozwój, 7, 215–243. DOI: 10.7366/KIR.2019.7.13.
 • Lofland, L.H. (2009). The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Social Territory (3rd ). London–New York: Routledge.
 • Marvasti, A.B. (2004). Qualitative Research in Sociology: An Introduction. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
 • Nippert-Eng, Ch.E. (1996). Home and Work: Negotiating Boundaries through Everyday Life. Chicago: University of Chicago Press.
 • Nowotniak, J. (2006). Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. Szczecin: Print Group.
 • Roddy, C., Amiet, D.L., Chung, J., Holt, C., Shaw, L., McKenzie, S., Garivaldis, F., Lodge, J.M., & Mundy, M.E. (2017). Applying Best Practice Online Learning, Teaching, and Support to Intensive Online Environments: An Integrative Review. Frontiers in Educa­tion, 2(59). DOI: 10.3389/feduc.2017.00059.
 • Skowrońska, M. (2012). „U siebie jestem sobą” – autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni. Kultura i Społeczeństwo, 56(4), 149–164. DOI: 10.2478/v10276-012-0036-y.
 • Smagacz-Poziemska, M. (2018). Praktyki życia codziennego w wielkomiejskim osiedlu – ku nowym formom życia wspólnotowego? Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(1), 230–251. DOI: 10.26881/maes.2018.1.15.
 • Sztompka, P. (2020). Słownik socjologiczny. 1000 pojęć. Kraków: Znak Horyzont.
 • Sztompka P., & Matuszek K. (Eds.). (2015). Idea Uniwersytetu. Reaktywacja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zalat, M.M., Hamed, M.S., & Bolbol, S.A. (2021). The Experiences, Challenges, and Accept­ance of e-Learning as a Tool for Teaching during the COVID-19 Pandemic among Univer­sity Medical Staff. PLoS ONE, 16(3), e0248758. DOI: 10.1371/journal.pone.0248758.

spatial practices private space remote education university students

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart