Shaping an Identity as the Main Developmental Task of Youth in the Contemporary Socio-Cultural Reality

Author: Paulina Peret-Drążewska
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9228-4009
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 50-61
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.04
PDF: kie/132/kie13204.pdf

The self-creation of modern youth in the world of permanent change is closely related to the existing socio-cultural conditions and the psychosocial condition resulting from the experienced developmental stage. The changeability and relativity of the reality in which young people exist affects the process of searching for their “I”, which becomes more and more undefined, requiring constant updating, and changing. Therefore, it becomes necessary to undertake analyses of identity formation as the main developmental task of the youth period, with particular emphasis on the current socio-cultural reality, which is not insignificant for this process. The article presents the results of scientific research on the subjective aspect of the sense of identity of contemporary high school youth (out of the general population the author selected a population of 439 students of secondary schools, aged 15-19, located in the territory of the Wielkopolskie [Greater Poland] Voivodeship in Poland, random selection) measured by the TST (Twenty Statements Test). The presented results of research on the subjective aspect of the sense of identity of secondary school youth reveal an image of this age group as one that is still searching for its own identity core, and undergoing the process of implementation of developmental tasks belonging to the stage of adolescence. The analyses of the research results show the specificity of the process of shaping identity by young people in modern conditions. This issue is the main goal of the research presented in the article.

REFERENCES:

 • Bauman, Z. (2007). Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni. In: A. Gromkowska-Mel­osik (Ed.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości (pp. 49–70). Poznań–Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • Castells, M. (2009). Siła tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cudowska, A. (2004). Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok: Trans Humana.
 • Cybal-Michalska, A. (2006). Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata: Studium socjopedagogiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Fromm, E. (1994). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.
 • Griffo, R., Lemay, E., & Moreno, H.A. (2021). Who Am I? Let Me Think: Assessing the Considered Self-Concept. Sage Open, 11(1). DOI: 10.1177/21582440211004278.
 • Habermas, J. (2000). Filozoficzny dyskurs nowoczesności. Kraków: Universitas.
 • Hałas, E. (2007). Osobliwości interakcjonizmu Ervinga Goffmana. Studia Socjologiczne, 1, 147–161.
 • Harwas-Napierała, M., & Liberska, H. (Eds.). (2007). Tożsamość a współczesność. Nowe ten­dencje i zagrożenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jawłowska, A. (Ed.) (2001). Wokół problemów tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo LTW.
 • Kanclerz, B. (2015). Orientacje życiowe młodzieży akademickiej. Poznań: Wydawnictwo Nau­kowe UAM.
 • Kłoskowska, A. (1990). Kultura narodowa i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji. In: A. Kłoskowska (Ed.), Oblicza polskości (pp. 12–36). Warszawa: UW.
 • Leppert, R. (2010). Młodzież – świat przeżywany i tożsamość. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mamzer, H. (2002). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jed­nostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Melosik, Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Oficyna Wydawn­icza Impuls.
 • Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Misztal, B. (2000). Teoria socjologiczna a praktyka społeczna. Kraków: Universitas.
 • Oleniacz, M. (2005). Przeżywanie młodości. Obraz fenomenu w badaniach biograficznych. Kraków: Impuls.
 • Ostrowicka, H. (2015). Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne. Kraków: Impuls.
 • Scholte, J.A. (2005). Globalization: A Critical Introduction. New York: Palgrave Macmillan.
 • Skarga, B. (1997). Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków: Znak.
 • Szczurek-Boruta, A. (2007). Zadania rozwojowe młodzieży i edukacyjne warunki ich wypełniania w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i gospodarczo. Katowice: Wydawnictwo Uni­wersytetu Śląskiego.
 • Szlendak, T. (2000). Rodzina. In: Z. Bokszański et al. (Ed.), Encyklopedia socjologii. Vol. 3 (pp. 312–321). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Witkowski, L. (1989). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: UMK.

contemporary times secondary school identity youth Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart