Methods and Forms of Distance Education during the COVID-19 Pandemic: Conclusions from the Literature Review

Author: Paweł Topol
Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9810-7214
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 96-111
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.07
PDF: kie/132/kie13207.pdf

The main goal of the text is to collect conclusions from the experiences of educators and researchers with regard to various aspects of distance learning during the COVID-19 pandemic. Conclusions were collected on the basis of the author’s own experience and the selected source literature. The article consists of two parts: “Conclusions from Polish literature” and “Conclusions from foreign literature”. As the article presents mainly the Polish perspective, the first part is significantly longer than the second one. Part One deals with such issues as: the model of distance learning, the time of pandemic as a crisis situation, priorities in distance education in conditions of isolation, the issue of isolation, and some principles of assessment, among others. The university e-learning platform was also discussed as an example. Part Two addresses such issues as: seven lessons from the pandemic, effectiveness of online testing, psychological aspects regarding a student and a teacher, and augmented reality in distance education during COVID-19.

REFERENCES:

 • Alasmari, T. (2021). Learning in the COVID-19 Era: Higher Education Students and Facul­ty’s Experience with Emergency Distance Education. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 16(9), 40–62. DOI: 10.3991/ijet.v16i09.20711.
 • Banaszak, M. (2017). Zmiana w szkole i jej konsekwencje metodyczne. Edukacja Humani­styczna, 1, 61–70.
 • Bilicki, T. (2020). Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (pp. 16–19). Warszawa: EduAkcja.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R.C. (2021). On the Verge of a New Renaissance: Care and Empathy Oriented, Human-Centered Pandemic Pedagogy. Asian Journal of Distance Education, 16(1), i–vii.
 • Dylak, S. (Ed.) (2013). Strategia kształcenia wyprzedzającego. Poznań: Ogólnopolska Funda­cja Edukacji Komputerowej.
 • Dylak, S. (2015). Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona. In: J. Pyżalski (Ed.), Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty (pp. 65–75). Łódź: theQ studio.
 • Eldokhny, A.A., & Drwish, A.M. (2021). Effectiveness of Augmented Reality in Online Dis­tance Learning at the Time of the COVID-19 Pandemic. International Journal of Emerg­ing Technologies in Learning, 16(9), 198–218. DOI: 10.3991/ijet.v16i09.17895.
 • Fagell, P.L. (2020). Teacher Feels Guilty That She Doesn’t Want to Return to Brick-and-Mortar Teaching. Phi Delta Kappan, 102(2), 66–67. DOI: 10.1177/0031721720963239.
 • George, M.L. (2020). Effective Teaching and Examination Strategies for Undergraduate Learn­ing during COVID-19 School Restrictions. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 23–48. DOI: 10.1177/0047239520934017.
 • Janicki, B. (2016). Lekcja odwrócona. Trendy, 4, 36–38.
 • Juszczyk-Rygałło, J. (2014). Edukacja wyprzedzająca w procesie upodmiotowienia ucznia. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 23, 169–176.
 • Koludo, A. (2020). Strategie kształcenia na odległość. In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w cza­sach pandemii wirusa COVID-19 (pp. 43–50). Warszawa: EduAkcja.
 • Olszewska, J. (2018). Metoda „odwróconej klasy” – nowy sposób na lekcję. Szkoła. Miesięcznik dyrektora, 8, 62–66.
 • Paździor, K. (2021). Nie narzucam swojej wizji. In: A. Łuczyńska, & J. Pyżalski (content-related supervision), Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemii (pp. 70–71). Warszawa: Fundacja Szkoła z Klasą. Retrieved from: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/jacy-ludzie-taka-szkola_publikacja.pdf.
 • Plebańska, M. (2020). Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (pp. 37–42). Warszawa: EduAkcja.
 • Pyżalski, J. (2020). Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (pp. 25–27). Warszawa: EduAkcja.
 • Raza, S.A., Qazi, W., Khan, K.A, & Salam, J. (2020). Social Isolation and Acceptance of the Learning Management System (LMS) in the Time of COVID-19 Pandemic: An Expan­sion of the UTAUT Model. Journal of Educational Computing Research, 59(2), 183–208. DOI: 10.1177/0735633120960421.
 • Rostkowska, M. (2012). Odwrócona lekcja, czyli praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi. Meritum: Mazowiecki kwartalnik edukacyjny, 4, 49–51.
 • Rubens, W. (2021, March). Seven Lessons Learnt from Teaching and Learning during the COVID-19 Pandemic. Retrieved August 30, 2021 from: https://media-and-learning.eu/type/featured-articles/seven-lessons-learnt-from-teaching-and-learning-during-the-covid-19-pandemic/.
 • Smolinsky, L., Marx, B.D., Olafsson, G., & Ma, Y.A. (2020). Computer-Based and Paper-and-Pencil Tests: A Study in Calculus for STEM Majors. Journal of Educational Computing Research, 58(7), 1256–1278. DOI: 10.1177/0735633120930235.
 • Sopyło, M. (2021). Doświadczenie mocy doświadczania. In: A. Łuczyńska, & J. Pyżalski (con­tent-related supervision), Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemii (pp. 67–69). Warszawa: Fundacja Szkoła z Klasą. Retrieved from: https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/jacy-ludzie-taka-szkola_publikacja.pdf.
 • Starr, J.P. (2020). Responding to COVID-19: Short- and long-term challenges. Phi Delta Kap­pan, 101(8), 60–61. DOI: 10.1177/0031721720923796.
 • Sterna, D. (2020). Ocenianie w dobie koronawirusa. In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 (pp. 64–69). Warszawa: EduAkcja.
 • Topol, P. (2020a). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w cza­sie pandemii COVID-19 – Cz. 1, Dyskusja 2020. Studia Edukacyjne, 58, 69–83. DOI: 10.14746/se.2020.58.4.
 • Topol, P. (2020b). Metody i narzędzia kształcenia zdalnego w polskich uczelniach w czasie pandemii COVID-19 – Cz. 2, Rekomendacje 2020. Studia Edukacyjne, 59, 103–117. DOI: 10.14746/se.2020.59.8.
 • Trevors, G., & Duffy, M.C. (2020). Correcting COVID-19 Misconceptions Requires Caution. Educational Researcher, 49(7), 538–542. DOI: 10.3102/0013189X20953825.
 • Urbaniec, J. (2020). Edukacja „pandemiczna” czyli o kształceniu zdalnym na uczelniach. Forum Akademickie, 5, 12–13.
 • Witkowski, J. (2020). Organizacja zdalnego nauczania. In: J. Pyżalski (Ed.), Edukacja w cza­sach pandemii wirusa COVID-19 (pp. 86–92). Warszawa: EduAkcja.
 • Słownik Języka Polskiego PWN (n.d.). Process. In: Słownik Języka Polskiego PWN. Retrieved September 1, 2021 from: https://sjp.pwn.pl/sjp/proces;2508456.html.
 • Academic E-learning Association – SEA (n.d.). Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego. Retrieved August 15, 2021 from: https://sea.edu.pl/.
 • University of Warsaw (n.d.). Zajęcia zdalne na platformie e-learningowej Kampus [Special Website for Distance Education Needs]. Retrieved September 15, 2021 from: https://zaje­ciazdalne.ckc.uw.edu.pl/#.

online applications teaching methods e-learning virtual education COVID-19 distance education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart