Project Activities of Animators and the Activation of Local Social Forces (the Case of Warmia and Mazury)

Author: Cezary Kurkowski
Institution: University of Warmia and Mazury in Olsztyn
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9634-1480
Year of publication: 2021
Source: Show
Pages: 144-156
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.10
PDF: kie/132/kie13210.pdf

The specificity of the Warmia and Mazury region, a unique cultural mosaic paired with social problems, provided a space for building social engagement in the environment by involving the local community in socio-cultural activities. These actions resulted in changes to the living environment of individuals and social groups through their participation and engagement. The aim of the article is to present the results of research showing the views of animators regarding the impact of implemented social and cultural projects on stimulating social forces in small towns and villages of Warmia and Mazury. The research findings presented in the following section show the important aspects of this activity, starting from the sources/motives of creating projects and incorporating environmental resources into them, through cooperation with the local community and creating environmental leaders, to assessing the changes taking place as a result of the implemented projects. The presented research results allow for the conclusion that animators, through their project activities, contributed to permanent, positive changes in the local environment, awakening social forces (open and hidden), and to an increase in socio-cultural activity, both during and after the project activities.

REFERENCES:

 • Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cyboran, B. (2018). Animacja w systemie zależności instytucjonalnych. Uwarunkowania roz­woju animacji społeczno-kulturalnej na tle polskiej polityki kulturalnej po 1989 roku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Debesse, M., & Mialaret, G. (1988). La Animacion Sociocultural [The Sociocultural Anima­tion]. Barcelona: Oikos Tau.
 • Domagała, B., & Sakson, A. (Eds.) (1998). Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Ma­zur. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych.
 • Jordan, P., & Skrzypczak, B. (2003). Kim jest animator społeczny? Warszawa: Szkoła Anima­torów Społecznych.
 • Kalcheva, A. (2016). Theoretical and Historical Aspects of Socio-Cultural Animation. Trakia Journal of Sciences, 14(3), 203–206. DOI: 10.15547/tjs.2016.03.002.
 • Kargul, J. (2012). Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kelemen, M., Surman, E., & Dikomitis, L. (2018). Cultural Animation in Health Research: An Innovative Methodology for Patient and Public Involvement and Engagement. Health Expectations, 21(4), 805–813. DOI: 10.1111/hex.12677.
 • Kopczyńska, M. (1993). Animacja społeczno-kulturalna. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa: Centrum Animacji Kulturalnej.
 • Kurki, L. (2000). Sociocultural Animation in Learning. Lifelong Learning in Europe, 5(3), 162–167.
 • Marynowicz-Hetka, E. (2006). Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Vol. 1. War­szawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mendel, M. (Ed.). (2013). Animacja współpracy środowiskowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Nycz, E.J. (2019). Animacja kultury lokalnej jako inicjatywa instytucjonalna. Lubelski Rocz­nik Pedagogiczny, 38(1), 9–22. DOI: 10.17951/lrp.2019.38.1.9-22.
 • Urząd Statystyczny w Olsztynie (2019). https://olsztyn.stat.gov.pl
 • Wawryniuk, S. (1990). Siły społeczne wychowania w osiedlach mieszkaniowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Żebrowski, J. (1987). Zawód i osobowość animatorów kultury (w świetle nowych koncepcji wychowania zintegrowanego). Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Kultury.

socio-cultural projects/activities social forces animator local environment Warmia and Mazury socio-cultural animation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart