Holidays and Celebrations as an Element Organizing the State Symbolic Space – the Case of Poland in the 20th and 21st Centuries

Author: Katarzyna Kącka
Institution: Nicolaus Copernicus University
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 66-84
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.04.04
PDF: kie/110/kie11004.pdf

Creating a state’s symbolic space is one of the most important competencies of the authorities. It manifests itself in, inter alia, establishing topographies of memory (organizing sites of memory), erecting monuments, appropriate naming of streets, squares, public institutions and organization of the calendar of holidays. Holidays and celebrations are a great tool for communication between the authorities and the citizens, and one of the basic elements of the historical politics system of a state. The aim of the present study is to show – on the case study of the Polish calendar of public holidays in the 20th and 21st centuries – the mechanisms and tools used by the government to build a proper historical narrative.

REFERENCES:

 • Assman, A. (2009). Pięć strategii wypierania ze świadomości. In: M. SaryuszWolska (eds.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (p. 333 – 349), Kraków: Universitas.
 • Assman, J. (2008). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bell, C. (1997). Ritual Perspectives and Dimensions. Oxford, New York: Oxford University Press.
 • Bowie, F. (2008). Antropologia religii. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Duvignaud, J. (2011). Dar z niczego. O antropologii święta. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gross, R. (2015). Kształtowanie świadomości historycznej młodego pokolenia w okresie stalinowskim na przykładzie junaków Powszechnej Organizacji “Służba Polsce”. In: K. Kącka, J. PiechowiakLamparska, A. RatkeMajewska (eds.), Narracje pamięci: między polityką a historią (p. 147 – 165), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Kącka, K. (2015). Polityka historyczna: kreatorzy, narzędzia, mechanizmy działania – przykład Polski. In: K. Kącka, J. PiechowiakLamparska, A. RatkeMajewska (eds.), Narracje pamięci: między polityką a historią (p. 59 – 80), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Kertzer, D.I. (2010). Rytuał, polityka, władza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Le Goff, J. (2007). Historia i pamięć. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945 – 1974. (1975). Paryż: Editions de Dialogue.
 • O święcie Trzeciego “maja” i obchodach narodowych w ogóle. (1893). Kraków: Drukarnia Związkowa.
 • PiechowiakLamparska, J. (2014). Dependence Path in the Process of Achieving Transitional Justice on the PostSoviet Area. Comparative Studies on the Transition in Estonia, Georgia, and Poland. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 44, p. 164 – 176 DOI: 10.15804/athena.2014.44.10.
 • Platon (1997). Prawa. transl. M. Maykowska, Warszawa: Wydawnictwo Alfa.
 • Sziling, J. (1970). Polityka Okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939 – 1945: tzw. okręgi Rzeszy: Gdańsk–Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka. Poznań: Instytut Zachodni.
 • Szpociński, A. (1983). Kanon historyczny. Studia Socjologiczne, 4 (91), p. 129 – 146.
 • Walsh, W.H. (1968). The Practical and the Historical Past. In: P. King, B. Perekh (eds.), Politics and Experience (p. 5 – 18). Cambridge: Cambidge Univeristy Press.
 • Żygulski, K. (1981). Święto i kultura. Święta dawne i nowe. Rozważania socjologa. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawod owych.

LEGAL ACTS:

 • Act of 15 February 1989 on the establishment of the National Day of Independence. Journal of Laws 1989, No. 6, item 34.
 • Act of 16 December 2010 amending the Act on employment promotion and labour market institutions and some other acts. Journal of Laws 2010, No. 257, item 1725.
 • Act of 16 November 1960 amending the Act on days off from work. Journal of Laws 1960, No. 51, item 297.
 • Act of 17 May 1989 on relations between the State and the Catholic Church in the Polish People’s Republic. Journal of Laws 1989, No. 29, item 154.
 • Act of 18 January 1951 on nonworking days. Journal of Laws 1951, No. 4, item 28.
 • Act of 18 March 1925 amending the Ordinance of the President of the Republic of Poland of 15 November 1924 on holidays. Journal of Laws of the Republic of Poland 1925, No. 34, item 234.
 • Act of 20 February 2004 amending the Act on the Coat of Arms, Colors and Anthem of the Republic of Poland. Journal of Laws 2004, No. 49, item 467.
 • Act of 22 July 1945 establishing the National Day of Poland’s Revival. Journal of Laws 1945, No. 32, item 194.
 • Act of 23 April 1937 on Independence Day. Journal of Laws 1937, No. 33, item 255.
 • Act of 24 April 2015 establishing the National Day of Victory. Journal of Laws 2015, item 622.
 • Act of 24 September 2010 amending the Law – the Labour Code and some other laws. Journal of Laws 2010, No. 224, item 1459.
 • Act of 26 April 1950 establishing May 1st as a public holiday. Journal of Laws 1950, No. 19, item 157.
 • Act of 27 July 2005, establishing 31st August as the Day of Solidarity and Freedom. Journal of Laws 2005, No. 155, item 1295.
 • Act of 27 July 2005 (b) establishing October 16 as the Day of Pope John Paul II. Journal of Laws 2005, No. 155, item 1296.
 • Act of 29 April 1919 on 3rd May National Holiday of the third of May. Journal of Laws of the Polish State 1919, No. 16, item 281.
 • Act of 3 February 2011 establishing the Doomed Soldiers Memorial Day. Journal of Laws 2011, No. 32, item 160.
 • Act of 30 July 1992 establishing the Day of the Polish Army. Journal of Laws 1992, No. 60, item 303.
 • Act of 31 January 1980 on the Coat of Arms, Colors and Anthem of the Republic of Poland, and State Seals. Journal of Laws 2016, item 625.
 • Act of 6 April 1990 (a) reestablishing the National Day of May 3rd. Journal of Laws 1990, No. 28, item 160.
 • Act of 6 April 1990 (b) abolishing July 22nd as the National Day of Poland’s Revival. Journal of Laws 1990, No. 28, item 159.
 • Act of 9 October 2009. Establishing the National Day of Remembrance of the Warsaw Uprising. Journal of Laws 2009, No. 206, item, 1588.
 • Decree establishing a national holiday on the occasion of the inaugural sitting of the Legislative Sejm. Journal of Laws of the Polish State 1919, No. 16, item 218.
 • Decree of 8 May 1945 establishing the National Day of Victory and Freedom. Journal of Laws 1945, No. 21, item 116.
 • Law of 27 April 1972 – Charter of rights and duties of a teacher. Journal of Laws 1972, No. 16, item 114.
 • Ordinance of the Minister of Internal Affairs and Administration dated 22 July 2002 on the uniform text of the Act on the State Fire Service. Journal of Laws 2002, No. 147, item 1230.
 • Ordinance of the President of the Republic of Poland of 15 November 1924 on holidays. Journal of Laws of the Republic of Poland 1924, No. 101, item 928.
 • Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm of 19 December 2014 on the uniform text of the Act on days off from work. Journal of Laws 2015, item. 90.
 • Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm on 2 November 2005 on the uniform text of Act on the Coat of Arms, Colors and Anthem of the Republic of Poland and State Seals. Journal of Laws 2005, No. 235, item 2000.
 • Proclamation of the Marshal of the Polish Sejm on 2 November 2005 on the uniform text of Act on the Coat of Arms, Colors and Anthem of the Republic of Poland and State Seals. Journal of Laws 1980, No. 7 item 18.
 • Resolution of the Polish Sejm of 11 September 1998 on the establishment of the Day of the Polish Underground State. Parliamentary Journal 1998, No. 30, item 414.
 • Resolution of the Polish Sejm of 12 June 2015 establishing the National Day of Remembrance of the Victims of German Nazi Concentration and Extermination Camps. Parliamentary Journal 2015, item 535.
 • Resolution of the Polish Sejm of 14 November 2007 establishing the Day of Remembrance for Victims of the Katyn Massacre. Parliamentary Journal 2007, No. 87, item 944.
 • Resolution of the Polish Sejm of 16 March 2007 establishing March 23 as the Day of PolishHungarian Friendship. Official Gazette of the Republic of Poland 2007, No. 19, item 225.
 • Resolution of the Polish Sejm of 21 June 2006 establishing June 28 as the National Day of Remembrance of the Poznań June 1956. Parliamentary Journal 2006, No. 43, item 455.
 • Resolution of the Polish Sejm of 27 September 2013 establishing September 17 as the Day of Exiles to Siberia. Parliamentary Journal 2013, item 815.
 • Resolution of the Polish Sejm of 29 July 2011 on the establishment of the Day of Remembrance of the Genocide of the Roma and Sinti. Parliamentary Journal 2011, No. 70, item 690.
 • Resolution of the Polish Sejm of 6 December 2002 declaring the day of 13 December the Day of Remembrance for the Victims of Martial Law. Parliamentary Journal 2002, No. 59, item 799.
 • Resolution of the Polish Sejm of 8 June 2006 on the 66th anniversary of the arrival of the first transport of prisoners to Auschwitz. Parliamentary Journal 2006, No. 40, item. 435.

national holidays Historical politics symbolic space ritual symbolic culture

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart