„Komercjalizacja Barbary” - pozasemantyczne uzasadnienie identyfikacji językowej w reklamie

Author: Aleksandra Jasielska
Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Year of publication: 2015
Source: Show
Pages: 205-218
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.03.11
PDF: kie/109/kie10911.pdf

One of the advertising strategies is the use of names of their own. The name is given to products or to the characters of commercials. The name Basia is especially operated in Polish commercials. This article assumes that the popularity of this name is conducted beyond its semantic, denotative meaning and is result of emotive associations. The sound symbolism, the infant/child-directed speech and connotative meaning were used to analysis the Basia’s “commercial potency”. It was established, that every of these phenomena was assigned to another level of lingual organization - from phonological to pragmatic - and has a specific impact into evoking the positive associations to neutral objects, which are signed by lingual symbol, which initiates pleasant feelings.

REFERENCES:

 • Barber, B.R. (2008). Skonsumowani. Jak runek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 • BoguniaBorowska, M. (2006). Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych. W: M. BoguniaBorowska (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji (s. 13 – 43). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bralczyk, J. (2000). Język na sprzedaż. Warszawa–Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • Brückner A. (1927). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
 • Bubak, J. (1998). Zoonimia – nazwy zwierząt. W: E. RzetelskaFeleszko (red.), Encyklopedia – Polskie nazwy własne (s. 329 – 341). Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 • Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Cupchik, G.C., Oatley, K., Vorderer, P. (1998). Emotional effects of reading excerpts from short stories by James Joyce, Poetics, 25, s. 363 – 377. DOI: 10.1016/S0304-422X(98)90007-9.
 • Czapiński, J. (1978). Dyferencjał semantyczny. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii (s. 257 – 275). Warszawa: PWN.
 • Denning, K., Kessler, B., Leben, W.R. (2007). English Vocabulary Elements. Oxford: Oxford University Press.
 • Doliński, D. (2010). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk: GWP.
 • Doroszewicz, K. (2003). Psychologiczne aspekty imion ludzkich. Psychologia Jakości Życia, 2 (1), s. 89 – 110.
 • Doroszewicz, K. (2013). Z imieniem przez życie. Psychologiczne aspekty imion ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Doroszewicz, K., Stanisławiak, E. (1999). Oblicza imion. Wprowadzenie do psychologii imion ludzkich. Warszawa: Agencja ReklamowoWydawnicza „Dima”.
 • Eckert, P. (2010). Affect, Sound Symbolism, and Variation. University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, 15, s. 70 – 80.
 • FischerJørgensen, E. (1985). Some vowel features, their articulatory correlates, and their explanatory power in phonology. W: V. Fromkin (red.), Phonetic Linguistics: Essays in honour of Peter Ladefoged (s. 79 – 99). New York: Academic Press.
 • Fromm, E. (1977). Zapomniany język. Warszawa: PIW.
 • Gazda, M. (2004). Baśka bez biustu idzie do sądu. Marketing przy kawie, 73. Pobrane z: http://www.marketingnews.pl/article.php?art=411.
 • Grodziński, E. (1973). Zarys ogólny teorii imion własnych. Warszawa: PWN.
 • Hatalska, N. (2002). Parę słów na temat symbolizmu fonetycznego. Modern Marketing, 3/4 (31/32), s. 32 – 34.
 • Jasielska, A. (2012). Estetyka potoczności. Analiza wzornictwa emocjonalnego. Kultura i Edukacja, 4 (90), s. 45 – 63.
 • Jasielska, A., Maksymiuk, R.A. (2010). Wpływ infantylizacji kultury na zmiany w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kultura i Społeczeństwo, 2, s. 5 – 20.
 • Kelly, B.F., Leben, W.R., Cohen, R.H. (2003). The Meanings of Consonants. Proceedings of the TwentyNinth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parasession on Phonetic Sources of Phonological Patterns: Synchronic and Diachronic Explanations, s. 523 – 534. Pobrane z: http://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/BLS/article/viewFile/1026/807.
 • Konowska, A. (2006). Nazwy własne w wyrażaniu emocji. W: K. Michalewski (red.), Wyrażanie emocji (s. 44 – 52).Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kuchowicz, Z. (1985). Barbara Radziwiłłówna. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Kurcz, I. (1976). Psycholingwistyka – przegląd problemów badawczych. Warszawa: PWN.
 • Lizak, J. (2006). Język reklam dla dzieci. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Magai, C. (2008). LongLived Emotions. A Life Course Perspective on Emotional Development. W: M. Lewis, J.M. HavilandJones, L.F. Barrett (red.), The Handbook of Emotion (s. 376 – 392). New York: Guilford.
 • Makino, S., Tsutsui, M. (1994). Dictionary of Basic Japanese Grammar. Tokyo: The Japan Times.
 • Malczewski, J. (1985). Słownik terminów nauki o języku. Warszawa: WSiP.
 • Markiewicz, M. (1984). Wymiary dzieła literackiego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: GWP.
 • Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Academica.
 • Norman, D.A. (2004). Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. New York: Basic Books.
 • Osgood, Ch.E. (1976). Focus on meaning. The Hague, Paris: Mouton & Co., B.V. Publisher.
 • Rosch, E.H. (2007). Zasady kategoryzacji. W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku (s. 409 – 430). Gdańsk: GWP.
 • RosiekŻurczak, M. (2004). Rozwód roku. Marketing przy kawie, 54. Pobrane z: http://www.marketingnews.pl/article.php?art=304.
 • Sierotwiński, S. (1985). Słownik terminów literackich. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Sikorski, J. (2003). Fonetyczny wykładnik gniewu. W: A. Duszak, N. Pawlak (red.), Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata (s. 39 – 55). Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Skowroński, T. (1993). Znaczenieinterpretacje psychologiczne. W: I. Kurcz (red.), Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia (s. 168 – 177). Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 • Soderstorm, M. (2007). Byond babytalk: Reevaluating the nature and content of speech input to preverbal infants. Developmental Review, 27 (4), s. 501 – 532. DOI: 10.1016/j. dr.2007.06.002.
 • Soriano, C., Valenzuela, J. (2009). Emotion and colour across languages: implicit associations in Spanish colour terms. Social Science Information, 48, s. 421 – 445. DOI: 10.1177/0539018409106199.
 • Stanecka, Z. (2013). Basia i upał w zoo. Warszawa: Egmont Polska.
 • Sternberg, R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP.
 • Stewart, D., Morris, J., Grover, A. (2007). Emotions in advertising. W: G. Tellis, T. Ambler (red.), The SAGE Handbook of Advertising. Pobrano z: http://www.sageereference.com/hdbk_advertising/Article_n8.html.
 • Szymczak, M. (1978). Słownik języka polskiego. Tom pierwszy A–K. Warszawa: PWN.
 • WąsowiczKiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Whissell, C. (2001). Sound and emotion in given names. Names: A Journal of Onomastics, 49, 97 – 120. DOI: org/10.1179/nam.2001.49.2.97.
 • Zaleski, W. (1989) Święci na każdy dzień. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Żuliński, L. (2007). Chandra. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Commercial levels of language organization sound symbolism infant/child-directed speech denotative meaning connotation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart